Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Stiftsstyrelsen samordnar stiftets verksamhet, till exempel budget, personalfrågor samt fördelning av struktur- och kyrkobyggnadsbidrag.

Beslut som kyrklig indelning

Stiftsstyrelsen fattar beslut om prästorganisationen i stiftets församlingar och i frågor som rör förändringar av den kyrkliga indelningen i stiftet (församlingar, pastorat och kontrakt). Stiftsstyrelsen består av tio ledamöter. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är biskopens ersättare.

Stiftsstyrelsens sammanträden 2021

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10.00-15.00 om inget annat anges.

 • 25 februari, kl. 13.00-16.00
 • 20 april, planeringsdag
 • 22 juni
 • 21 oktober
 • 10 december

Stiftsstyrelsens sammantränden 2022

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10.00–15.00 om inget annat anges

 • 26 januari
 • 20–21 april, kl. 10.00 dag 1, slut kl. 15.00 dag 2
 • 21 juni
 • 13 oktober 
 • 15 december, kl. 10.00–14.00 (digitalt)

nomineringsgrupper i stiftsstyrelsen

I bokstavsordning:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
 • Borgerligt alternativ (BA)
 • Centerpartiet (C)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
 • Frimodig kyrka (FK)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Kontakta stiftsstyrelsen via