Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Stiftsstyrelsen samordnar stiftets verksamhet, till exempel budget, personalfrågor samt fördelning av struktur- och kyrkobyggnadsbidrag.

Beslut som kyrklig indelning

Stiftsstyrelsen fattar beslut om prästorganisationen i stiftets församlingar och i frågor som rör förändringar av den kyrkliga indelningen i stiftet (församlingar, pastorat och kontrakt). Stiftsstyrelsen består av tio ledamöter. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är biskopens ersättare.

Stiftsstyrelsens sammanträden 2021

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10.00-15.00 om inget annat anges.

 • 17 december, kl 13:00-16:00 OBS! 2020
 • 25 februari, kl. 13.00-16.00
 • 20 april, planeringsdag
 • 22 juni
 • 21 oktober
 • 10 december

Stiftsstyrelsens sammantränden 2022

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10-15 om inget annat anges

 • 26 januari 2022
 • 20-21 april 2022, kl. 10.00 dag 1, slut kl. 15.00 dag 2
 • 21 juni 2022
 • 13 oktober 2022
 • 15 december 2022, kl. 10.00-14.00 (digitalt)

Ordinarie ledamöter

Åsa Nyström

Åsa Nyström

Biskop

Mer om Åsa Nyström

Ordförande

Titti Ådén

Titti Ådén

Umeå

Mer om Titti Ådén

1:a vice ordförande

Lars Sandberg

Lars Sandberg

Umeå

Yvonne Stålnacke

Yvonne Stålnacke

Luleå

Sirpa Bäckström

Sirpa Bäckström

Kiruna

Maria Sandström

Maria Sandström

Kåge

Mer om Maria Sandström

2:a vice ordförande

Roland Hemphälä

Roland Hemphälä

Boden

Lars-Gunnar Frisk

Lars-Gunnar Frisk

Umeå

Rolf Wikman

Rolf Wikman

Skellefteå

Helén Lindbäck

Helén Lindbäck

Piteå

Maria Andersson

Maria Andersson

Hortlax

Ersättare

Charlott Rehnman

Charlott Rehnman

Domprost

Mer om Charlott Rehnman

Ersättare för biskopen

Wiveca Andersson

Wiveca Andersson

Burträsk

Roland Samuelsson

Roland Samuelsson

Umeå

Peter Roslund

Peter Roslund

Luleå

Folke Hieta

Folke Hieta

Korpilombolo

Kurt Vallmark

Kurt Vallmark

Skellefteå

Per Nilsson

Per Nilsson

Dorotea

Monika Andersson

Monika Andersson

Holmsund

Lage Eriksson

Lage Eriksson

Lycksele

Birgit Hedman

Birgit Hedman

Umeå

Ann-Charlotte Bucht

Ann-Charlotte Bucht

Seskarö

nomineringsgrupper i stiftsstyrelsen

I bokstavsordning:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
 • Borgerligt alternativ (BorgA)
 • Centerpartiet (c)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
 • Frimodig kyrka (FK)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
Sofia Larsson

Sofia Larsson

Administratör