Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Stiftsstyrelsen samordnar stiftets verksamhet, till exempel budget, personalfrågor samt fördelning av struktur- och kyrkobyggnadsbidrag.

Beslut som kyrklig indelning

Stiftsstyrelsen fattar beslut om prästorganisationen i stiftets församlingar och i frågor som rör förändringar av den kyrkliga indelningen i stiftet (församlingar, pastorat och kontrakt). Stiftsstyrelsen består av tio ledamöter. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är biskopens ersättare.

Stiftsstyrelsens sammanträden

Stiftsstyrelsen sammanträder digitalt om inget annat anges.

2023
 • 7 februari, kl. 10.00–12.00
 • 29-30 mars, kl. 11.00 dag 1 till kl. 15.00 dag 2 (fysiskt)
 • 20 april, kl. 10.00–12.00
 • 14 juni, kl. 10.00–12.00 
 • 17 oktober, kl. 10.00–15.00
 • 6 december, överläggning mellan stiftsstyrelsen och domkapitlet (fysiskt)
 • 7 december, kl. 09.00–12.00  (fysiskt)
2024
 • 7 februari kl. 10.00–15.00
 • 20–21 mars kl. 11.00 dag 1 till kl. 15.00 dag 2, fysiskt
 • 24 april kl. 10.00–12.00
 • 12 juni kl. 10.00–15.00
 • 10 oktober kl. 10.00–15.00
 • 5 december kl. 08.30–12.00, fysiskt (4 december stiftsstyrelsens samråd med domkapitlet, kl.11.00–17.00, fysiskt)

Ordinarie ledamöter 2022–2025

Åsa Nyström, biskop · ordförande
Titti Ådén (s), Umeå · 1:e vice ordförande
Lars Sandberg (s), Umeå
Yvonne Stålnacke (s), Luleå
Lennart Åström (s), Boden
Lars-Gunnar Frisk (POSK), Umeå · 2:e vice ordförande
Ingela Eriksson (POSK), Hörnefors
Paavo Ruokojärvi (ViSK), Robertsfors
Bertil Burén (c), Vännäsby
Helén Lindbäck (kr), Piteå
Maria Andersson (FK), Luleå

Ersättare

Charlott Rehnman, domprost · Biskopens ersättare
Ida Nilsson (s), Robertsfors
Roland Samuelsson (s), Umeå
Nora Nordgren (s), Luleå
Peter Roslund (s), Piteå
Rolf Wikman (POSK), Skellefteå
Anna-Karin Westman Tjernlund (POSK), Skellefteå
Inger Stenlund (ViSK), Sorsele
Kristina Bäckström (c), Arvidsjaur
Ewa Miller (BorgA), Umeå
Matti Björk (FK), Luleå