En sverigefinsk och en finsk bordsflagga samt två brinnande stearinljus står i ett fönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Meänkieli och finska

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka som rymmer många kulturer. En stor del av befolkningen i Luleå stift talar meänkieli och/eller finska som första språk.

Sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete hör till de grundläggande uppdragen för församlingarna i deras arbete att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Detta görs på finska/meänkieli i församlingarna i Luleå stift:

  • Gudstjänster Annonseras oftast i lokaltidningarnas predikoturer.

  • Diakoni Själavård, hembesök, sjukbesök, samtalsgrupper.

  • Musikverksamhet Körer, konserter.

  • Kyrkliga handlingar Dop, vigsel, begravning.
    Vill du ha en finskspråkig eller tvåspråkig dop-, vigsel- eller begravningsgudstjänst, vänd dig till din församling.

  • Undervisning Temadagar, bibelstudier, samtalsgrupper.

  • Barn- och ungdomsverksamhet.

Språkliga minoriteter

Luleå stifts vision med sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete är att medverka till ett flerspråkigt och mångkulturellt liv i kyrkan, vilket speglar den verklighet som människor i Luleå stifts församlingar lever i.

Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras grundläggande uppgift. Stiftet har också tillsyns- och förvaltningsuppgifter. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs bland språkliga minoriteter.

Att beakta den omgivande kulturen och det språk som många av församlingsborna betraktar som sitt hemspråk är ett sätt att möta människor i den vardag de befinner sig i.

En femtedel av befolkningen

Luleå stift har drygt 500 000 invånare. Ungefär hälften bor i Norrbottens län och hälften i Västerbottens län. Antalet sverigefinländare i Luleå stift är cirka 39 000 (1:a och 2:a generationen) och cirka 60 000 tornedalingar har tornedalsfinska/ meänkieli som modersmål.

Ungefär en femtedel av befolkningen har alltså anknytning till meänkieli och/eller finska språket och dess kulturella prägel. Finska och meänkieli liksom samiska, romani chip och jiddisch har status som historiskt nationella minoritetsspråk.

Telefonjour på finska

Tala i förtroende och anonymt med en medmänniska Svenska kyrkans telefonjour på finska.
Direkt: 020-26 25 00

Varje kväll kl. 21.00–24.00.

 

Se i efterhand! Meänkielidagen: Att förlora och återta sitt språk

Se seminariet i efterhand! Om språkglädje, språkförlust, språksorg och språkskam. Seminariet från Meänkielidagen den 27 februari handlade om assimileringspolitikens konsekvenser för språket, kulturen och identiteten i Tornedalen.

Försoning tar tid

Svenska kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset har varit i fokus under två dagar vid ett symposium i Luleå.

Böner på finska

Här kan du se och höra Herrens bön och Herrens välsignelse på finska.

Böner på meänkieli

Här kan du se och höra Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på meänkieli.

Psalmer på meänkieli på skiva och Spotify

Sommaren 2016 lanserades en CD-skiva med svenska psalmer översatta till meänkieli av gruppen Surunmaa. Nu finns skivan att lyssna till på Spotify och att beställa från Luleå stift.

En mässingsklocka hänger i absiden.

Finska

Välkommen till den sverigefinska församlingsgemenskapen på svenska.

Ette tohtia olla oma itte

I maj 2018 gav Luleå stift och Svenska kyrkans nationella nivå ut den efterlängtade samtalsboken om språk, tro och identitet i Tornedalen – "Ette tohtia olla oma itte".

Evangelierna översatta till meänkieli

De fyra evangelierna finns nu översatta till meänkieli, ett av Sveriges minoritetsspråk. Nu kan du beställa boken.

Yksi kirkko – monta kieltä

Ruotsin kirkko on monikielinen kirkko, johon mahtuu monta kulttuuria. Suuri osa Luulajan hiippakunnan asukkaista puhuu suomea tai meänkieltä.

Finlands bibelsällskap

Läs Bibeln på finska på Finlands bibelsällskaps hemsida.