Yksi kirkko – monta kieltä

Ruotsin kirkko on monikielinen kirkko, johon mahtuu monta kulttuuria. Suuri osa Luulajan hiippakunnan asukkaista puhuu suomea tai meänkieltä.

Ruotsinsuomalainen ja meänkielinen työ kuluu seurakunnan perustehtäviin, joita ovat jumalanpalveluselämä, opetus, diakonia ja lähetystyö. Luulajan hiippakunnassa on suomeksi /meänkielellä mm seuraavaa:
• Jumalanpalveluksia, katso paikallislehden ”predikoturer” -osastosta
• Diakonia (sielunhoito, kotikäynnit, sairaskäynnit, keskusteluryhmät)
• Musiikki (kuorot ja konsertit) – ilmoitetaan usein lukukauden alkaessa.
• Kirkolliset toimet; kaste, vihkiminen, hautaus. Jos haluat suomen-, meänkielisen tai kaksikielisen kasteen, vihkimisen tai hautauksen, käänny paikallisen seurakunnan puoleen.
• Teemapäiviä, keskusteluiltoja Raamatun pohjalta, keskusteluryhmiä
• Lapsi- ja nuorisotyö
• Hiippakunnan foorumi ja muut hiippakunnan tapahtumat

Ihmisten oma todellisuus
Luulajan hiippakunnan visio on kuvata hiippakunnan alueella asuvien ihmisten ja seurakuntien todellisuutta ja samalla vaikuttaa kirkon monikulttuurisuuteen ja suomen kielen ja meänkielen käyttöön seurakunnan toiminnoissa. Hiippakunnan tärkein tehtävä on tukea seurakuntia näiden perustehtävässä. Hiippakunnalla on myös valvonta ja hallintotehtäviä, kuten kansallisiin kielivähemmistöihin kohdistuvan työn seuranta.  

Ruotsin kirkon omaa työtä
Kaikki suomen tai meänkielellä tehty työ on Ruotsin kirkon omaa työtä. Kirkon Kristukselta saama tehtävä, anteeksiannon ja sovinnon ilosanoman eteenpäinvieminen, vaatii aitoja tapaamisia ihmisten välillä. Parhaiten se tapahtuu ihmisten arkipäivässä heidän omalla kielellään.