Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Kurser och arrangemang

Luleå stift erbjuder kurser och arrangemang för anställda, förtroendevalda, ideella och andra intresserade i stiftets församlingar.

Välkommen till prästmöte!

– Som biskop är jag glad att få kalla alla präster i Luleå stift till prästmöte i för inspiration och samtal. Denna gång är mötet förlagt till Luleå den 17–18 september 2024.

Välkommen till diakonmöte!

– Som biskop är jag glad att få kalla alla diakoner i Luleå stift till diakonmöte för inspiration och samtal. Denna gång är mötet förlagt till Luleå, den 8-9 oktober 2024.

OBS! Du som har en svenskakyrkan.se-adress

Du hittar kurser, anmälan och information via Kornet, Svenska kyrkans intranät . Du som har en annan e-postadress hittar information och anmälan nedan.

Kurskalendarium 2024

April

Maj

Augusti

September

Oktober

November

Kurskalendarium 2025

 

Februari

 

Lathundar för dig som inte har en svenskakyrkan.se-adress

Samtliga utbildningar finns också i Svenska kyrkans utbildningsportal. Den uppdateras kontinuerligt under året med nya utbildningar och eventuella förändringar på befintliga.

Luleå stifts kurser och arrangemang för dig inte har en svenskyrkan.se-adress.

Till Utbildningsportalen för externa användare

Luleå stifts kurser och arrangemang för dig med svenskakyrkan.se-adress.

Till Kornet (intranätet)

Avbokningsregler

I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till,

Personuppgifter i samband med kursanmälan

Så här behandlar Luleå stift dina personuppgifter i samband din kursanmälan.