Foto: Svenska kyrkan i Umeå

För dig som redan studerar

Här finns information som är riktad till dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Mötesplats stift och student (MSS)

Så här fungerar mötesplats stift och student. Här hittar du också kommande kurstillfällen

Praktik

En del av utbildningen är en åtta veckors handledd praktik i församling. Här hittar du information och nödvändiga dokument.

Stiftsgrupper

I Uppsala och Umeå finns stiftsgrupper som möts några gånger per termin. Stiftsgrupperna är en mötesplats för studerande, för gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Kyrkan på Campus

I Luleå stift finns det två universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Där finns Kyrkan på Campus.

Bidrag och stipendier

Sök bidrag från olika stiftelser.

Retreater för dig som studerar på distans

Som distansstuderande på profilutbildningarna i Luleå stift erbjuds du att vid ett tillfälle under studietiden delta i en retreat på stiftets bekostnad. Läs mer