Foto: Svenska kyrkan i Umeå

För dig som redan studerar

Här finns information som är riktad till dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.