Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon:+46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd organisation där den lokala församlingen är den viktigaste enheten.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets geografiska område, för Luleå stifts del innebär det Västerbottens och Norrbottens län. Kyrkans har en episkopal struktur, vilket innebär att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Stiftet bär namn efter den stad där biskopen är stationerad.
Mer om Luleå stift

Stiftets uppgifter och beslutande organ

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har också förvaltande uppgifter. Tillsammans kan också stift och församling anta utmaningar och hitta nya lösningar.

Luleå stift ska, i dialog med församlingar och omvärld, främja församlingslivets utveckling, tillse kyrklig ordning och ämbete samt förvalta gemensam egendom och skog.

Luleå stifts verksamhetsidé

Vigningstjänster

De som är vigda till uppdrag i kyrkan, diakoner och präster, har ett särskilt ansvar inför stiftets biskop och domkapitel. Genom kyrkans kallelse och sändning samt genom sina vigningslöften har de lovat att hålla sig till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Sammanträden