Foto: Ola Johansson

Barn och unga

Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i församlingarna. Ibland sker det också i samverkan med stiftet.

Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift

Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift har lokalavdelningar i ungefär hälften av församlingarna i stiftet.

Barnets röst - min plats, mitt språk

Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet genom Luleå stifts rapport som både finns som nedladdningsbar pdf på denna sida och i tryckt format.

Barnkonsekvensanalys

Alla beslut i stiftsorganisationen ska beredas utifrån en barnkonsekvensanalys. Den grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter, vilken Sverige har ratificerat.

Läs mer om FN:s barnkonvention på Barnombudsmannens hemsida