Foto: Ola Johansson

Barn och unga

Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i församlingarna. Ibland sker det också i samverkan med stiftet.

JUBELeum – Svenska Kyrkans Ungas adsventshelg

Välkommen till JUBELeum, en adventshelg för ungdomar och unga vuxna (15–30 år) i Luleå stift. Vi ses i Luleå den 1–3 december 2023!

Samiskt konfirmationsläger och samisk konfirmation 2024

Buerie båeteme! Buerest båhtieme!Bures Boathin! Buoris boathem! Burist båhtem! Välkommen till samiskt konfirmationsläger 14 – 28 juni och konfirmationsdag 29 juni 2024.

Höstlovsläger för konfirmerade samiska ungdomar

Du som är ung same och är konfirmerad i församling under 2023, välkommen till Nikkaluokta och ett höstläger med samiskt konfirmationstema.

Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. I Luleå stift finns 16 lokalavdelningar.

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Barnets röst - min plats, mitt språk

Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet genom Luleå stifts rapport som både finns som nedladdningsbar pdf på denna sida och i tryckt format.

Nya kompisar - nya upplevelser

En studie av barn- och ungdomsverksamhet i Luleå stift. Luleå tekniska universitet har gjort en studie, beställd av Luleå stift. Syfte med studien var att svara på vilka barn och unga Svenska kyrkan faktiskt möter i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet. Här finns den att läsa, ladda ner och skriva ut.

Barnkonsekvensanalys

Alla beslut i stiftsorganisationen ska beredas utifrån en barnkonsekvensanalys. Den grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter, vilken Sverige har ratificerat.

Läs mer om FN:s barnkonvention på Barnombudsmannens hemsida