Meny

Barn och unga

Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i församlingarna. Ibland sker det också i samverkan med stiftet.

BARNKONSEKVENSANalys

Alla beslut i stiftsorganisationen ska beredas utifrån en barnkonsekvensanalys. Den grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter, vilken Sverige har ratificerat.

Läs mer om FN:s barnkonvention på Barnombudsmannens hemsida 

Kontaktperson för stiftets barn- och ungdomsteam

Maria Berglund

Maria Berglund

Luleå stift

Stiftspedagog