Foto: Johannes Frandsen IKON

Församlingspedagog

Vill du skapa mötesplatser för barn, unga och familjer? Känns ungas situation angelägen för dig och vill du vara ett stöd i deras liv? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Då kan församlingspedagog vara något för dig!

Behörighet

Du ska ha en lärarexamen som omfattar minst kandidatnivå från
universitet/högskola, eller en fackutbildning från folkhögskola
kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller arbetslivserfarenhet
från församling inom barn och ungdom kompletterad
med utbildning från universitet/högskola.

Dessutom ska du ha minst två års erfarenhet av Svenska kyrkans tro och liv. I vissa fall kan Kyrkans Grundkurs vara en rekommendation att gå innan du går vidare till stiftsförlagda moment. 

Intresseanmälan och rekommendationsbrev

Efter samtal med Luleå stifts kontaktperson (se nedan) ska du ska lämna in intresseanmälan och ett rekommendationsbrev till kontaktpersonen. Rekommendationsbrevet ska vara skrivet av någon som idag arbetar i Svenska kyrkan som församlingspedagog. Brevet ska säga något om dig som person och din lämplighet för yrket.

Praktik

Du behöver ha minst åtta veckors handledd praktik i församling innan du kan börja på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Luleå stift betalar en praktiklön till dig och ett arvode till din handledare. Praktikplats och handledare ska vara godkända av stiftsets kontaktperson. Du tar själv kontakt med praktikplatsen efter samråd med kontaktpersonen. Innan praktiken ska du för kontaktpersonen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret gällande arbete bland barn.

Mötesplats Stift Student

Du ska delta i kurserna för Mötesplats Stift Student (MSS). Dessa kurser hittar du på sidan ”För dig som redan studerar”.
I samråd med kontaktpersonen behöver du också delta i ytterligare något stiftsarrangemang. 

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Ansökan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut görs senast den15 april. Ansökan görs via webben och du finner ansökan på: www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

  Kontaktperson

 • Maria Berglund

  Maria Berglund

  Luleå stift

  Stiftspedagog

  Mer om Maria Berglund

  Verkar yrket intressant? Börja med att ta kontakt med mig. Jag kan guida dig genom utbildningsprocessen och samtalar gärna med dig under resans gång samt svarar på frågor om det finns sådana.