Foto: Magnus Aronsson

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Våra utbildningar

Fyra utbildningsprogram i gemensam regi - diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst

Ansökan

Här hittar du information om hur du ansöker och kompletterar en ansökning samt viktiga datum.

Studievägledning

Här hittar du information om vem du ska vända dig till för att få vägledning om de olika momenten i utbildningen till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Stiftskontakter

I varje stift finns en rekryteringsansvarig för varje yrkeskategori, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. De hjälper dig med frågor kring utbildningar och antagning.

Personal

Söker du någon av utbildningsinstitutets lärare? Här hittar du e-post och telefon till vår personal i Lund och Uppsala

Aktuella litteraturlistor

Terminens litteraturlistor för samtliga program finner du här.

Kursplaner

Våra kursplaner hittar du här.

Aktuellt schema

Här hittar du aktuellt schema.

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Under slutårets vårtermin ingår i diakon-, församlingspedagog- och prästprogrammet en verksamhetsförlagd utbildning. Inom prästprogrammet har de studerande även en VFU-period under det pastoralteologiska grundkursen.

Pastoralteologisk kompletteringskurs

Under läsåret 2021-22 anordnas en pastoralteologisk kompletteringskurs i fem moduler från september till juni.

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Hitta till oss

Utbildningsinstitut är en del av Svenska kyrkans nationella nivå och finns på Linnégatan i Uppsala och på Scheelevägen i Lund.