Foto: Magnus Aronsson

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst