Foto: Magnus Aronsson

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Utbildningsstart på plats till hösten

Utbildningsinstitutet planerar för utbildningsstart på plats lokalt i Uppsala och Lund från vecka 35. Planeringen sker med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att återuppta platsbunden undervisning för vuxenstuderande från den 1 juni. Med fortsatt hänsynstagande till aktuell pandemisituation kan schemat komma att variera mellan undervisning på plats och nätbaserad undervisning beroende på dag och antal personer som ska rymmas i utbildningslokalerna.