Terminstider

Officiella terminstider 

Läsåret 2020/2021

Ht 2020: 2020-08-31--2021-01-17
Vt 2021: 2021-01-18--2021-06-06

 

TERMINSSTART HT 2020

Distansutbildning
Diakonprogrammet på distans, termin 1, startar i Uppsala 24 augusti. 

Helårsutbildningar
Diakon-, församlingspedagog-, kyrkomusiker- och prästprogrammen på helfart startar i Lund 31 augusti  och diakon-, församlingspedagog-, kyrkomusiker- och prästprogrammen i Uppsala 1 september.

Pastoralteologisk grundkurs
Pastoralteologisk grundkurs startar i Uppsala 7 september och i Göteborg 9 september.