Terminstider

Nedan publiceras aktuella terminstider.

OBS! CDF-utbildningen har vt-2024-ht-2024 andra terminstider än övriga utbildningar. 

VT 2024: 2024-01-15 - 2024-06-02, vecka 02-22
VT 2024 CDF: 2024-01-22 - 2024-06-09, vecka 03-23
HT 2024: 2024-09-02 - 2025-01-19, vecka 36-03
HT 2024 CDF: 2024-08-26 - 2025-01-12, vecka 35-02

VT 2025: 2025-01-20 – 2025-06-08, vecka 04-23
HT 2025: 2025-09-01 – 2026-01-18, vecka 36-03

VT 2026: 2026-01-19 – 2026-06-07, vecka 04-23
HT 2026: 2026-08-31 – 2027-01-17, vecka 36-02

VT 2027: 2027-01-25 - 2027-06-06, vecka 03-22
HT 2027: 2027-08-30 - 2028-01-16, vecka 35-02

VT 2028: 2028-01-17 - 2028-06-04, vecka 03-22
HT 2028: 2028-08-28 - 2029-01-14, vecka 35-02