Foto: Magnus Aronson

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna är en av dem.

Kurserbjudande 2024-2025

KHU37
Kursen innehåller fyra internat som är en del av examinationen och närvaro är därför obligatorisk. Kursplatsen är Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Datum för kursmodulerna:
19–21 augusti 2024 
11–13 november 2024
10–12 februari 2025 
14–16 maj 2025

Slutexamination 16 maj 2025

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.

Sista ansökningsdatum 30 april 2024

KHU19
Kursen innehåller fyra internat som är en del av examinationen och närvaro är därför obligatorisk. Kursplatsen är Stiftsgården Åkersberg, Höör

Datum för kursmodulerna:
3–5 februari 2025 
6-8 maj 2025
22–24 september 2025 
24–26 november 2025

Slutexamination 26 november 2025

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.

Sista ansökningsdatum 15 oktober 2024

Informationsfoldrar med ansökningsblankett

I foldrarna som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. Här framgår också vilka handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten.

KHU37

KHU19