Foto: Magnus Aronson

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna är en av dem.

Kurserbjudande 2022-2023

KHU35
Kursen ges i samverkan med Uppsala universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Härnösands, Karlstads, Luleå, Skara, Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås stift samt till Svenska kyrkan i utlandet och kyrkokansliet.

Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Internaten är en del av examinationen och närvaro är därför obligatorisk. 

Modul 1: 19–21 september 2022
Modul 2:  14–16 november 2022
Modul 3: 1–3 februari 2023
Modul 4:  10–12 maj 2023
Slutexamination 12 maj 2023.

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns nedan.

Sista ansökningsdatum: 30 april 2022 

KHL17
Kursen ges i samverkan med Lunds universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Göteborgs, Linköpings, Lunds och Växjö stift. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Stiftsgården Åkersberg i Höör. Internaten är en del av examinationen och närvaro är därför obligatorisk. 

Modul 1: 13-15 februari 2023
Modul 2: 24-26 april 2023
Modul 3: 11-13 september 2023
Modul 4: 13–15 november 2023
Slutexamination 15 november 2023

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2022

Informationsfoldrar med ansökningsblankett

I foldrarna som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. Här framgår också vilka handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten.

Informationsfolder för KHU35
Informationsfolder för KHL17

Pågående kurser

KHU34
Modul 1: 7-9 februari 2022
Modul 2: 25-27 april 2022
Modul 3: 5-7 september 2022
Modul 4: 7-9 november 2022
Examination 9 november 2022

KHL16
Modul 1: 1-3 februari 2022
Modul 2: 4-6 april 2022
Modul 3: 12-14 september 2022
Modul 4: 21–23 november 2022
Examination 23 november 2022