Foto: Magnus Aronson

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna är en av dem.

Kurserbjudande 2022

KHU34 
Kursen ges i samverkan med Uppsala universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Härnösands, Karlstads, Luleå, Skara, Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås stift samt till Svenska kyrkan i utlandet och kyrkokansliet. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Modul 1: 7-9 februari 2022
Modul 2: 25-27 april 2022
Modul 3: 5-7 september 2022
Modul 4: 7-9 november 2022

Examination 9 november 2022

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2021 

KHL16 
Kursen ges i samverkan med Lunds universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Göteborgs, Linköpings, Lunds och Växjö stift. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Stiftsgården Åkersberg i Höör. 

Modul 1: 1-3 februari 2022
Modul 2: 4-6 april 2022
Modul 3: 12-14 september 2022
Modul 4: 21–23 november 2022

Examination:
23 november 2022

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2021

Informationsfoldrar
I foldrarna som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. Här framgår också vilka handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten.
Informationsfolder för KHU34
Informationsfolder för KHL16

Ansökningsblanketter
Ansökningsblankett till KHU34
Ansökningsblankett till KHL16