Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna är en av dem.

Kurserbjudande 2021

KH 33 
Kursen ges i samverkan med Uppsala universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Härnösands, Karlstads, Luleå, Skara, Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås stift samt till Svenska kyrkan i utlandet och kyrkokansliet. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Modul 1: 1-3 februari 2021
Modul 2: 26-28 april 2021
Modul 3: 13-15 september 2021
Modul 4: 15-17 november 2021

Examination 17 november 2021

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2020 

KH 15 
Kursen ges i samverkan med Lunds universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Göteborgs, Linköpings, Lunds och Växjö stift. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Stiftsgården Åkersberg i Höör. 

Modul 1: 25–27 januari 2021
Modul 2: 19–21 april 2021
Modul 3: 6–8 september 2021
Modul 4: 22–24 november 2021

Examination:
24 november 2021

Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2020

Informationsfoldrar
I foldrarna som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. Här framgår också vilka handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten.
Informationsfolder för KH 33
Informationsfolder för KH 15

Ansökningsblanketter
Ansökningsblankett till KH 33
Ansökningsblankett till KH 15