Meny

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna är en av dem.

Kurserbjudande 2020

KH 31 
Kursen ges i samverkan med Uppsala universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Härnösands, Karlstads, Luleå, Skara, Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås stift samt till Svenska kyrkan i utlandet och kyrkokansliet. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Sigtunastiftelsen i Sigtuna.
Modul 1: 27-29 januari 2020
Modul 2: 4-6 maj 2020
Modul 3: 7-9 september 2020
Modul 4: 2-4 november 2020
Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2019

KH 32
Kursen ges i samverkan med Uppsala universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Härnösands, Karlstads, Luleå, Skara, Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås stift samt till Svenska kyrkan i utlandet och kyrkokansliet. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Sigtunastiftelsen i Sigtuna.
Modul 1: 24-26 augusti 2020 OBS! Ändrat datum
Modul 2: 9-11 november 2020
Modul 3: 25-27 januari 2021
Modul 4: 19-21 april 2021
Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 1 mars 2020

KH 14 
Kursen ges i samverkan med Lunds universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Göteborgs, Linköpings, Lunds och Växjö stift. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Stiftsgården Åkersberg i Höör. 
Modul 1: 27-29 januari 2020
Modul 2: 20-22 april 2020
Modul 3: 14-16 september 2020
Modul 4: 9-11 november 2020
Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2019

Informationsfoldrar
I foldrarna som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. Här framgår också vilka handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten.
Informationsfolder för KH 31 
Informationsfolder för KH 32
Informationsfolder för KH 14

Ansökningsblanketter
Ansökningsblankett till KH 32