Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar - Kyrkligt ledarskap - som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna är en av dem.

Kurserbjudande 2020

KH 31 
Kursen ges i samverkan med Uppsala universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Härnösands, Karlstads, Luleå, Skara, Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby, Västerås stift samt till Svenska kyrkan i utlandet och kyrkokansliet. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Sigtunastiftelsen i Sigtuna.
Modul 1: 27-29 januari 2020
Modul 2: 4-6 maj 2020
Modul 3: 7-9 september 2020
Modul 4: 2-4 november 2020
Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2019

KH 14 
Kursen ges i samverkan med Lunds universitet och vänder sig i första hand till deltagare från Göteborgs, Linköpings, Lunds och Växjö stift. Kursen omfattar fyra moduler som är förlagda till Stiftsgården Åkersberg i Höör. 
Modul 1: 27-29 januari 2020
Modul 2: 20-22 april 2020
Modul 3: 14-16 september 2020
Modul 4: 9-11 november 2020
Ansökan skickas till ditt stifts handläggare eller stiftsadjunkt med ansvar för ledarskap på blankett som finns på stiftens intranät.
Sista ansökningsdatum: 15 september 2019

Informationsfoldrar
I foldrarna som du kan ladda ner här nedan finns information om utbildningens mål och inriktning, bakgrund och genomförande. Här framgår också vilka handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten.
Informationsfolder för KH 31
Informationsfolder för KH 14