Studievägledning präst

 • Att arbeta som präst
  Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som präst i Svenska kyrkan kan du läsa om detta under Arbeta som präst. Du kan också söka upp någon som arbetar som präst i en församling i Svenska kyrkan och få mer information. Kontaktpersonen på stiftet (se nedan) kan hjälpa dig att hitta en präst i din närhet som du kan samtala med.  
 • Fackutbildning
  För att bli präst krävs en fackutbildning från högskola eller universitet omfattande minst 255 hp inkluderande en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap. Utbildningen ska innehålla vissa specifika kurser och ämnen. Du kan läsa om behörighetskraven under Utbildningar. Här finns också de övergångsregler som gäller för den som har påbörjat utbildningen till präst före höstterminen 2013. Information om innehållet i den teologiska/religionsvetenskapliga utbildningen samt om möjligheten att kombinera olika kurser för att få ut en magisterexamen får du av studievägledare på respektive utbildningsinstitution. Observera att examensreglerna kan variera mellan olika högskolor och universitet.  
 • Praktik och kontakt med ett stift i Svenska kyrkan
  För att bli präst krävs att du gör praktik och vissa utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. I det stiftet ska du också genomgå en antagningskonferens, oftast efter en första praktikperiod. Den som håller i detta och kan ge vägledning och råd när det gäller dessa delar av utbildningen arbetar på stiftskansliet och kallas stiftsadjunkt eller stiftsrekryterare. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här.
 • Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning - prästprogrammet
  När du är antagen som prästkandidat i ett stift och har läst minst 30 hp teologi/religionsvetenskap går du den pastoralteologiska grundkursen (PG). Upplägget av PG är anpassat för att du ska gå kursen tidigt i din utbildning. Den ges på halvfart och samplaneras med kursen Svenska kyrkans liv som ges på universiteten i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. När du har gjort klart PG, din fackutbildning och de stiftsförlagda momenten går du ett avslutande år på prästprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala. Information om den pastoralteologiska utbildningen får du av programchef Elisabet Pettersson. Utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor finns under utbildningar/präst.    
 • Ansökan, antagning, behörighetsregler och dispens
   Information om ansökningsförfarandet, behörighetsregler samt dispensmöjligheter får du av utbildningsinstitutets studierektor Magnus Holst eller via mail till kyrkokansliet.studievagledning@svenskakyrkan.se. Mer om dispensansökan och behörighetsprövning kan du läsa här.