Studievägledning församlingspedagog

- från fackutbildning till färdig församlingspedagog

 • Att arbeta som församlingspedagog
  Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som i Svenska kyrkan som församlingspedagog, kan du läsa om detta under Arbeta som församlingspedagog. Du kan också söka upp någon som arbetar som församlingspedagog i en församling i Svenska kyrkan och få mer information. Kontaktpersonen på stiftet (se nedan) kan hjälpa dig att hitta en församlingspedagog i din närhet som du kan samtala med.
 • Fackutbildning
  För att bli församlingspedagog krävs lärarutbildning från högskola eller universitet omfattande minst 180 hp. Du kan läsa om vilka lärarutbildningar som ger den behörighet som krävs under Utbildning församlingspedagog. Information om utbildningarna får du av studievägledare på respektive utbildningsinstitution. Observera att examensreglerna kan variera mellan olika högskolor och universitet.  
 • Praktik och kontakt med ett stift i Svenska kyrkan
  För att bli församlingspedagog krävs att du gör praktik och vissa utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. Du anmäler ditt intresse för att göra praktik till det stift där du känner dig hemma. Den som håller i detta och kan ge vägledning och råd när det gäller dessa delar av utbildningen arbetar på stiftskansliet och kallas stiftspedagog eller stiftsrekryterare. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här
 • Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning - Församlingspedagogprogrammet
  När du har gjort klart såväl din fackutbildning som de stiftsförlagda momenten går du ett avslutande år på församlingspedagogprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala. Information om den avslutande pastoralteologiska utbildningen får du av programchef Astrid Antesten. Programmets utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor finns på utbildningsinstitutets hemsida.    
 • Ansökan, antagning, behörighetsregler och dispens
   Information om ansökningsförfarandet, behörighetsregler samt dispensmöjligheter för du av utbildningsinstitutets studierektor Magnus Holst eller via mail till kyrkokansliet.studievagledning@svenskakyrkan.se. Mer om dispensansökan och behörighetsprövning kan du läsa här.