Studievägledning församlingspedagog

- från fackutbildning till färdig församlingspedagog

 • Att arbeta som församlingspedagog
  Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som i Svenska kyrkan som församlingspedagog, kan du läsa om detta under Arbeta som församlingspedagog här nedan. Du kan också söka upp någon som arbetar som församlingspedagog i en församling i Svenska kyrkan och få mer information. Kontaktpersonen på stiftet (se nedan) kan hjälpa dig att hitta en församlingspedagog i din närhet som du kan samtala med.
 • Fackutbildning
  För tillträde till den pastoralteologiska utbildningen för blivande församlingspedagoger krävs
  att man antingen har en lärarexamen omfattande lägst 180 hp alternativt en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller en fackutbildning från folkhögskola/arbetslivserfarenhet kombinerad med studier vid universitet eller högskola. Information om utbildningarna får du av studievägledare på respektive utbildningsinstitution. Observera att examensreglerna kan variera mellan olika högskolor och universitet.  
 • Praktik och kontakt med ett stift i Svenska kyrkan
  För att bli församlingspedagog krävs att du gör praktik och vissa utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. Du anmäler ditt intresse för att göra praktik till det stift där du känner dig hemma. Den som håller i detta och kan ge vägledning och råd när det gäller dessa delar av utbildningen arbetar på stiftskansliet och kallas stiftspedagog eller stiftsrekryterare. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här
 • Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning - Församlingspedagogprogrammet
  När du har gjort klart såväl din fackutbildning som de stiftsförlagda momenten går du ett avslutande år på församlingspedagogprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala. Information om den avslutande pastoralteologiska utbildningen får du av programchefen för församlingspedagogprogrammet, se personal. Programmets utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor kan du finna här.    
 • Ansökan, antagning, behörighetsregler och dispens
   Information om ansökningsförfarandet, behörighetsregler samt dispensmöjligheter för du av utbildningsinstitutets utbildningssamordnare Henrik Rubin som du når via mail till kyrkokansliet.studievagledning@svenskakyrkan.se. Mer om dispensansökan och behörighetsprövning kan du läsa här.  

Att arbeta som församlingspedagog

Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är i centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Barn, konfirmander och unga vuxna är målgrupp
Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en självklar plats i teamet. Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen gör till de spännande uppgifterna. Arbetet med barn, unga och familjer är andra delar i yrket som församlingspedagogen utformar tillsammans med anställda och medlemmar i församlingen.

Lärande som livsstil
Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och samtala om tro. Att nå både 6-åringar och 18-åringar med samtal och funderingar om Gud och tro är stimulerande, givande och utmanande. Att ha pedagogiskt ansvar och arbeta med lärande gör att egen reflektion och eget lärande kommer att bli en del av din livsstil.