Foto: Magnus Aronsson

Församlingspedagog

Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Vill du undervisa och förnya kyrkans lärande? Då kan församlingspedagogyrket vara något för dig.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är alltid den 15 mars till den 15 april. Det finns 25 utbildningsplatser på varje studieort. Programmet ges i Lund och i Uppsala.

Programbeskrivning

Den pastoralteologiska utbildningen omfattar ett pastoralteologiskt slutår motsvarande två terminers studier på helfart. Utbildningen bygger på den blivande församlingspedagogens grundutbildning och stiftspraktik. Genom teoretiska studier, praktiska övningar, diskussioner och reflektioner ges den studerande möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammahang. Utbildningen är en processutbildning med fokus på det egna lärandet och yrkesblivandet. På utbildningsinstitutet möts fyra yrkesprogram som delar erfarenheter och utmaningar, kunskaper och andaktsliv.

Helfartsutbildning
Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala.