Pastoralteologisk utbildning för blivande kantorer

Samtliga kyrkomusikerstuderande som påbörjar den integrerade pastoralteologiska utbildningen vid folkhögskola kommer under studietiden att vid tre tillfällen kallas till Svenska kyrkans utbildningsinstitut för en veckas heltidsstudier. Svenska kyrkans utbildningsinstitut bekostar resa tur och retur från folkhögskolan till utbildningsinstitutet, logi och undervisning för de studerande under dessa tre tillfällen. 

Studerande vid Geijerskolan och Mellansels folkhögskola har sina utbildningsveckor i Uppsala och studerande vid Hjo och Oskarshamns folkhögskolor har sina utbildningsveckor i Lund. Information och anmälningsblankett delas ut av folkhögskolorna. 

I normalfallet gör man utbildningsvecka A under sin andra termin vid folkhögskolan, utbildningsvecka B under termin tre och utbildningsvecka C under den fjärde terminen, alltså i ordningsföljden A – B – C. 

 

Utbildningsveckor 2023              Uppsala             Lund
Utbildningsvecka A                         Vecka 8             Vecka 9
Utbildningsvecka B                         Vecka 45           Vecka 45
Utbildningsvecka C                         Vecka 19           Vecka 19

Utbildningsveckor 2024               Uppsala             Lund
Utbildningsvecka A                         Vecka 8            Vecka 9
Utbildningsvecka B                         Vecka 45          Vecka 45
Utbildningsvecka C                         Vecka 17          Vecka 17

GDPR

Här kan du läsa om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss.