Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pastoralteologisk utbildning för blivande kantorer

Samtliga kyrkomusikerstuderande som påbörjar den integrerade pastoralteologiska utbildningen vid folkhögskola kommer under studietiden att vid tre tillfällen kallas till Svenska kyrkans utbildningsinstitut för en veckas heltidsstudier. Svenska kyrkans utbildningsinstitut bekostar resa tur och retur från folkhögskolan till utbildningsinstitutet, logi och undervisning för de studerande under dessa tre tillfällen. 

Studerande vid Geijerskolan och Mellansels folkhögskola har sina utbildningsveckor i Uppsala och studerande vid Hjo och Oskarshamns folkhögskolor har sina utbildningsveckor i Lund. Information och anmälningsblankett delas ut av folkhögskolorna. 

I normalfallet gör man utbildningsvecka A under sin andra termin vid folkhögskolan, utbildningsvecka B under termin tre och utbildningsvecka C under den fjärde terminen, alltså i ordningsföljden A – B – C. Eftersom vecka B innehåller genomförande av högmässa kan det för den studerande som behöver lång förberedelsetid i liturgiskt orgelspel vara aktuellt att avvakta med denna vecka till den femte studieterminen; i så fall blir ordningsföljden på veckorna A – C – B. 

Utbildningsveckor 2019            Uppsala             Lund

Utbildningsvecka A                         Vecka 8             Vecka 9
Utbildningsvecka B                         Vecka 45           Vecka 45
Utbildningsvecka C                         Vecka 19           Vecka 19

 Utbildningsveckor 2020            Uppsala             Lund

Utbildningsvecka A                         Vecka 8             Vecka 9
Utbildningsvecka B                         Vecka 45           Vecka 45
Utbildningsvecka C                         Vecka 19           Vecka 19

 Utbildningsveckor 2021            Uppsala             Lund

Utbildningsvecka A                         Vecka 8             Vecka 9
Utbildningsvecka B                         Vecka 45           Vecka 45
Utbildningsvecka C                         Vecka 18           Vecka 18

 Utbildningsveckor 2022            Uppsala             Lund

Utbildningsvecka A                         Vecka 8             Vecka 9
Utbildningsvecka B                         Vecka 45           Vecka 45
Utbildningsvecka C                         Vecka 18           Vecka 18