Studievägledning diakon

- från fackutbildning till färdig diakon

 • Att arbeta som diakon
  Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som diakon i Svenska kyrkan kan du läsa om detta under Arbeta som diakon. Du kan också söka upp någon som arbetar som diakon i en församling i Svenska kyrkan och få mer information. Kontaktpersonen på stiftet (se nedan) kan hjälpa dig att hitta en diakon i din närhet som du kan samtala med.
 • Fackutbildning
  För att bli diakon krävs en fackutbildning (kandidatexamen) från högskola eller universitet omfattande minst 180 hp. Du ska också sammanlagt ha minst 90 hp i vissa ämnen som ger dig kompetens för att bli diakon. Du kan läsa om vilka fackutbildningar och ämnen som ger den behörighet som krävs under Utbildningar. Information om innehållet i respektive fackutbildning samt om möjligheten att kombinera olika kurser för att få ut en kandidatexamen får du av studievägledare på respektive utbildningsinstitution. Observera att examensreglerna kan variera mellan olika högskolor och universitet.  
 • Praktik och kontakt med ett stift i Svenska kyrkan
  För att bli diakon krävs att du gör praktik och vissa utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. I det stiftet ska du också genomgå en antagningskonferens, oftast efter en första praktikperiod. Den som håller i detta och kan ge vägledning och råd när det gäller dessa delar av utbildningen arbetar på stiftskansliet och kallas stiftsdiakon eller stiftsrekryterare. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här.  
 • Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning - diakonprogrammet
  När du har gjort klart såväl din fackutbildning som de stiftsförlagda momenten går du ett avslutande år på diakonprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala. Information om den avslutande pastoralteologiska utbildningen får du av programchefen för diakonprogrammet, se personal. Programmets utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor finns under utbildningar.    
 • Ansökan, antagning, behörighetsregler och dispens
  Information om ansökningsförfarandet, behörighetsregler samt dispensmöjligheter för du av utbildningsinstitutets studierektor eller via mail till kyrkokansliet.studievagledning@svenskakyrkan.se . Det finns också möjlighet att få pröva din behörighet innan du är har genomgått en antagningskonferens. Mer om dispensansökan och behörighetsprövning kan du läsa här.