Foto: Magnus Aronsson

Diakon

Brinner du för alla människors lika värde? Vill du bidra till bättre möjligheter för de som befinner sig i kris? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Då kan diakonyrket vara något för dig.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är alltid den 15 mars till den 15 april. Det finns 25 utbildningsplatser på varje studieort och utbildningen startar om det är minst 6 deltagare.

Programbeskrivning

Den pastoralteologiska utbildningen till diakon omfattar ett pastoralteologiskt slutår på heltid eller två år på halvtid. Utbildningen bygger på en avslutad akademisk utbildning, stiftspraktik och ett domkapitelsintyg som bekräftar antagning som diakonkandidat i ett stift.

Diakonprogrammet erbjuds i Lund och Uppsala vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Utbildningen bygger vidare på den blivande diakonens erfarenheter av utbildning och yrkesliv. Genom teoretiska och praktiska moment ges tillfälle till diskussioner och reflektioner som ger den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogör asig yrkesrelaterad kunskap för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang. Utbildningen är en processutbildning med fokus på det egna lärandet och yrkesblivandet. Här möts fyra olika yrkesprofiler som delar erfarenheter och utmaningar, kunskaper och andaktsliv.

Helfartsutbildning
Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsintitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin v. 35 och avslutas v. 22. Undervisningen är förlagd till respektive campus med schemalagd undervisning ca 6 undervisningstimmar per dag, måndag till torsdag. Veckan startar med gudstjänst på måndag kl. 10:00 i Uppsala och kl. 10:15 i Lund, och avslutas på torsdagen kl. 15:00.

Utbildningen omfattar bearbetning av litteratur, föreläsningar och möten med gäster samt praktiska moment. Reflektioner sker muntligt eller skriftligt - enskilt, inom respektive program samt programöverskridade.

Halvfartsutbildning/distansutbildning - studietakt 50%
Halvfartsutbildningen har en studietakt på 50%. Den är inte en komprimerad form av helfartsutbildningen. Den har andra förutsättningar och bygger på att vissa moment kan fullgöras i en församling. Utöver campusveckorna innebär utbildningen att individuella studier sker på hemorten. Uppgifterna är både teoretiska och praktiska och delas med övriga studerande. Vissa föreläsningar kan i mellanveckorna erbjudas i digital form via Microsoft Teams och en del uppgifter är verksamhetsförlagda undervisningsmoment i den egna församlingen eller i närliggande församling.

Andlig fördjupning i form av gruppsamtal och fördjupningsdagar liksom deltagande och medverkan i ett kontinuerligt andaktsliv förutses kunna ske i en lokal församling.

Kursansvar
Maria Leijman är programchef för diakonprogrammet, och har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. Hennes uppgifter finns längre ner på denna sida.

För information om antagningsprocess till diakonkandidat hänvisas till respektive stifts rekryterare för diakoni. Du kan finna dessa uppgifter här.

Utbildningsplaner

Varje program har en utbildningsplan som du hittar här.

Studievägledning diakon

- från fackutbildning till färdig diakon