En präst står vi en dopfunt.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

PAK för präster

Pastotralteologisk kompletteringskurs för präster

Kursen riktar sig till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet, Borgågemenskapens medlemskyrkor, samfund med vilka Svenska kyrkan har ingått särskild överenskommelse om ekumenisk samverkan, EFS-präster med kortare teologisk utbildning samt vid övergång från ordinerad befattning inom annat svenskt kyrkligt samfund.

Anmälan

HÄR hittar du anmälningslänken till den pastoralteologiska kompletteringskursen. Kursen kan påbörjas till modul 1, höstterminen (september) eller modul 3, vårterminen (februari). Sista ansökningsdag till modul 1 är den 1juni och till modul 3 den 1 december. Bifoga stiftsintyg samt ett personligt brev. 

Aktuellt stift ska stödja den person som ska deltaga i kursen och bekräfta detta genom intyg som ska medfölja anmälan.

Mall för stiftsintyg (valfritt att använda)

Det personliga brevet bör innehålla en kort berättelse om bakgrund och erfarenhet som ordinerad.

Kursen ges i mån av sökande.

Målgrupp

Den riktar sig främst till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet, Borgågemenskapens medlemskyrkor, samfund med vilka Svenska kyrkan har ingått särskild överenskommelse om ekumenisk samverkan, EFS-präster med kortare teologisk utbildning samt vid övergång från ordinerad befattning inom annat svenskt kyrkligt samfund.

Aktuellt stift ska stödja den person som ska deltaga i kursen och bekräfta detta genom intyg som ska medfölja anmälan.

Syfte

Kursen syftar till att ge kompletterande och grundläggande pastoralteologisk utbildning för behörighet att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan i kombination med kyrklig anställning (företrädesvis pastorsadjunktsår).

Undervisningsform

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppsamtal och övningar samt verksamhetsförlagda moment i hemförsamlingen. Efter varje genomförd modul skrivs en metareflektion utifrån tema och lärande.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisning och redovisning av angivna uppgifter. Efter genomförd utbildning utfärdas ett kursintyg.

Moduler

Innehåll för de fem ingående kursmodulerna är följande:

Modul 1
Svenska kyrkans tro och liv i historia, organisation och nutid
Modul 2
Svenska kyrkans gudstjänstliv – huvudgudstjänsten och nattvarden
Modul 3
Dop, undervisning och diakoni i Svenska kyrkan
Modul 4
Svenska kyrkans kommunikation, vigsel och begravning
Modul 5
Svenska kyrkan i samhälle, värld och själavård

Välkommen med din anmälan!