Foto: Magnus Aronsson

Våra utbildningar

Här hittar du information om våra utbildningar, hur du ansöker och viktiga datum.

Nästa ansökningsperiod är för vårterminen 2025. 
Ansökningsperioden är 15 september - 15 oktober. 

Hel- och deltidsutbildningar

Närbild på någon som bär ett diakonemblem.

Diakon

Brinner du för alla människors lika värde? Vill du bidra till bättre möjligheter för de som befinner sig i kris? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Då kan diakonyrket vara något för dig.

Församlingspedagog

Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Vill du undervisa och förnya kyrkans lärande? Då kan församlingspedagogyrket vara något för dig.

Någon i svart kavaj spelar orgel.

Kyrkomusiker

Lockas du av musikens många uttryck i gudstjänster, konserter, instrument eller sång? Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor i både glädje och sorg? Gillar du att spela orgel? Kyrkomusikeryrket är omfattande och spännande.

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

Pastoralteologiska kompletteringskurser

En präst står vi en dopfunt.

PAK för präster

Kursen riktar sig främst till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet. Här hittar du information om innehåll, upplägg och antagning.

PAK för kyrkomusiker

Har du kyrkomusikerexamen från ett annat land än Sverige? Vill du arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan? Då kan den pastoralteologiska kompletteringskursen för kyrkomusiker vara något för dig!

Vidareutbildning och samverkan