Aktuella litteraturlistor

Litteraturlistor för läsåret 2022/2023 

Diakonprogrammet, helfart 

Diakonprogrammet, distans

Församlingspedagogprogrammet, helfart

Församlingspedagogprogrammet, distans

Kyrkomusikerprogrammet

Prästprogrammet 

Pastoralteologisk grundkurs, PG

Litteraturlistor för läsåret vt-2022 - ht-2022 (piloten) och 2021/2023 (distans)

Diakonprogrammet pilotutbildningen 2022

Diakonprogrammet distans 2021/2023

Församlingspedagogprogrammet distans 2021/2023 och piloten 2022/2022

Kyrkomusikerprogrammet pilotutbildningen 2022/2022

Prästprogrammet pilotutbildningen 2022/2022