Foto: Alex Giacomini

Studievägledning

Utbildning till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst består utöver utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut av såväl fackutbildning vid olika utbildningsinstitutioner som praktik och vissa utbildningsmoment knutet till Svenska kyrkan stift. Du kan läsa om utbildningarna under menyn Utbildningar. Information om studievägledning och dispensansökan får du via nedanstående länkar.