Svenska kyrkans utbildningsstipendium

Utbildningsstipendium kan sökas av studerande som under de avslutande pastoralteologiska studierna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (slutåret) saknar studiefinansiering (CSN). Stipendiet kan inte sökas för pastoralteologisk grundkurs, PG

Kriterier

För att få Svenska kyrkans utbildningsstipendium ska du uppfylla följande kriterier:

  • vara studerande på det pastoralteologiska sluåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

  • fått avslag från CSN p g a att du förbrukat de 240 veckorna med studiemedel (lån+bidrag) från CSN, kvoten universitet, högskola, yrkeshögskola.

  • ej blivit beviljad omställningsstudiestöd från CSN

Ansökan

I din ansökan behöver du bifoga följande

  • Beslut från CSN för bidragsdel- och lånedel samt eventuell utbetalningsplan inkl utbetalningsplan om du har några få veckor CSN kvar. 

  • Intyg på eventuell inkomst under terminen om inkomsten överstiger fribeloppen Hur stort är fribeloppet

Sista ansökningsdag för höstterminen är den 15 september. 
Sista ansökningsdag för vårterminen är den 5 februari.

För sent inkomna ansökningar behandlas inte. 

Ansöker gör du HÄR

Om du inte har fått svar från CSN när ansökan skickas in, kryssar du i detta på ansökningsblanketten. Så fort du fått svaret, skickar du det till utbildningsinstitutet via följande kompletteringslänk Komplettering av ansökan

Utbetalning
Maxbeloppet per termin är 48 600 kr vid helfartsstudier och 24 300 vid halvfartsstudier. 

Beviljat stipendium betalas ut i en klumpsumma tidigast två veckor efter terminsstart. Utbetalning görs i den ordning som fullständig ansökan har kommit in. Har du någon veckas studiemedel från CSN (möjligt lån + bidrag) kvar dras summan av från stipendiesumman.  

Stipendiet är skattefritt, om du inte är anställd av Trossamfundet Svenska Kyrkan på Kyrkokansliet i Uppsala under den termin/det år utbildningen genomförs.

Eventuellt avslag meddelas per e-post. Vid avbrutna studier gäller återbetalningsskyldighet.