Aktuellt schema

Här hittar du aktuellt schema. Schemat publiceras i ett program som heter Skola24Schema. När sidan öppnas väljer du i fältet skola Svenska kyrkan, därefter klass och vecka. Klasserna förkortas enligt följande:

DDLu - diakonprogrammet, distans, Lund
DDUpp - diakonprogrammet, distans, Uppsala
DLu - diakonprogrammet, Lund
DUpp - diakonprogrammet, Uppsala
FDLu - församlingspedagogprogrammet distans, Lund
FDUpp - församlingspedagogprogrammet distans, Uppsala
FLu - församlingspedagogprogrammet, Lund
FUpp - församlingspedagogprogrammet, Uppsala
KLu - kyrkomusikerprogrammet, Lund
KUpp - kyrkomusikerprogrammet, Uppsala
PHLu - prästprogrammet, slutår med start på höstterminen, Lund
PHUpp - prästprogrammet, slutår med start på höstterminen, Uppsala
PVLu - prästprogrammet, slutår med start på vårterminen, Lund
PVUpp - prästprogrammet, slutår med start på vårterminen, Uppsala
PGGbg - pastoralteologisk grundkurs, Göteborg
PGUpp - pastoralteologisk grundkurs, Uppsala