Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt schema

Här hittar du aktuellt schema. Schemat publiceras i ett program som heter Skola24Schema. När sidan öppnas väljer du i fältet skola Svenska kyrkan, därefter klass och vecka. Klasserna förkortas enligt följande:

DDLu - diakonprogrammet, distans, Lund
DDUpp - diakonprogrammet, distans, Uppsala
DLu - diakonprogrammet, Lund
DUpp - diakonprogrammet, Uppsala
FDLu - församlingspedagogprogrammet distans, Lund
FDUpp - församlingspedagogprogrammet distans, Uppsala
FLu - församlingspedagogprogrammet, Lund
FUpp - församlingspedagogprogrammet, Uppsala
KLu - kyrkomusikerprogrammet, Lund
KUpp - kyrkomusikerprogrammet, Uppsala
PHLu - prästprogrammet, slutår med start på höstterminen, Lund
PHUpp - prästprogrammet, slutår med start på höstterminen, Uppsala
PVLu - prästprogrammet, slutår med start på vårterminen, Lund
PVUpp - prästprogrammet, slutår med start på vårterminen, Uppsala
PGGbg - pastoralteologisk grundkurs, Göteborg
PGUpp - pastoralteologisk grundkurs, Uppsala