Foto: Magdalena Martin /Ikon

PAK för kyrkomusiker

Pastoralteologisk kompletteringskurs för kyrkomusiker.

Har du kyrkomusikerexamen och yrkeserfarenhet från ett annat land än Sverige? Vill du arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan? Då kan den pastoralteologiska kompletteringskursen för kyrkomusiker vara något för dig. 

Den som vill få tjänst som kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver utöver sin musikaliska fackutbildning genomgå en pastoralteologisk utbildning. Det är i normalfallet en utbildning som motsvarar tjugo veckors heltidsstudier. Om din utländska ­utbildning innehåller omfattande pastoral­teologiska utbildnings­moment – exempelvis bibel­kunskap, liturgik och hymn­ologi – kan du erbjudas plats på en pastoral­teologisk kompletterings­kurs för kyrko­musiker. Den är mer komprimerad i tid och fokuserar bland annat på vad som är specifikt för Svenska kyrkan i jämförelse med andra kyrkor.

Bedömning och studievägledning
För att kunna antas till kursen tar du kontakt med Svenska kyrkans utbildningsinstitut, som gör en bedöm­ning av din utländska utbildning. I bedömningen avgörs om din utbildning innehåller tillräckliga pastoral­­­teologiska utbildningsdelar. Om du behöver komplet­tera din utbildning på musikområdet hänvisar utbild­nings­­­institutet dig vidare. När du fått klartecken från utbildningsinstitutet tar du kontakt med en stifts­musiker, som avgör vilka stifts­förlagda utbildnings­­moment du behöver genomgå. 

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Alla Svenska kyrkans tretton stift har stiftsmusiker med rekryteringsansvar. De vägleder dig till stiftspraktik och MSS-dagar (= mötesplats stift – student) och ser till vad just du bäst behöver. När du är klar med de moment stiftet anordnar får du ett stiftsintyg att visa upp för utbildnings­institutet. 

Språkkrav
För att verka som kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Det gäller också för den pastoral­teologiska översiktskursen.

Tid, plats och kursstart
Undervisningen sker på plats vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala under fyra veckolånga moduler, två på hösten och två på våren, samt vid tre inspirationsdagar i Vadstena på hösten. Kursstart sker under september månad. 

För läsåret 2024/25 är följande veckor aktuella:

  • Campusveckor i Uppsala:
    måndag - fredag, vecka 38, 47 och 6
    samt måndag - onsdag vecka 12.
  • Inspirationsdagar i Vadstena: 
    måndag - onsdag, vecka 41.

Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller bland annat kursmoment i diakoni, konst och musik, gudstjänst, själavård och församlingspedagogik.
Mellan undervisningsveckorna ges läs- och skrivuppgifter att förbereda på egen hand. Till viss del sker undervisningen ihop med pastoral­teologisk kompletteringskurs för präster samt med andra pastoralteologiska program.

Behörighet och validering
Du erhåller ett utbildningsbevis när du genomfört den pastoralteologiska kompletteringskursens samtliga moduler och genom ett stiftsintyg visat att du fullgjort övere­­nskomna stiftsförlagda moment. Du kan nu ansöka om validering i relation till Svenska kyrkans kyrko­musiker­examen och erhålla ett valideringsintyg på någon nivå av denna examen (A, B eller C) under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda. Detta valideringsintyg visar du upp för arbetsgivaren när du söker kyrkomusikertjänst inom Svenska kyrkan.

Anmälan till pastoralteologisk kompletteringskurs för kyrkomusiker

Anmälan är öppen till den 1/6.

Du finner anmälningslänk här.

Kontakta programchef Peter Sjunnesson för mer information.