Studievägledning kyrkomusiker

 • Att arbeta som kyrkomusiker
  Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som i Svenska kyrkan som kyrkomusiker kan du läsa under Arbeta som kyrkomusiker här nedan. Du kan också söka upp någon som arbetar som kyrkomusiker i en församling i Svenska kyrkan och få mer information. Kontaktpersonen på stiftet (se nedan) kan hjälpa dig att hitta en kyrkomusiker i din närhet som du kan samtala med.  
 • Fackutbildning
  Den kyrkomusikaliska fackutbildningen ges såväl på folkhögskola som på högskola. Utbildningens längd och upplägg skiljer sig beroende på om du vill bli behörig att söka kantorstjänst eller organisttjänst. I faktarutan här bredvid kan du finna länkar till de olika utbildningsinstitutionerna där du kan få information om utbildningarna, t ex av studievägledare på respektive institution. Observera att examensreglerna kan variera mellan olika högskolor och universitet.  
 • Praktik och kontakt med ett stift i Svenska kyrkan
  För att bli kyrkomusiker krävs att du gör praktik och vissa utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. Du anmäler ditt intresse för att göra praktik till det stift där du känner dig hemma. Den som håller i detta och kan ge vägledning och råd när det gäller dessa delar av utbildningen arbetar på stiftskansliet och kallas stiftsmusiker eller stiftsrekryterare. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här.
 • Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning - kyrkomusikerprogrammet
  För att bli kyrkomusiker krävs också en pastoralteologisk utbildning. Du som vill bli behörig till kantorstjänst kan välja att gå denna integrerad i den kyrkomusikaliska utbildningen på folkhögskola eller att gå den på Svenska kyrkans utbildningsinstitut efter avslutad utbildning på folkhögskola alternativt högskola. Du som vill bli behörig till organisttjänst går den pastoralteologiska utbildningen på utbildningsinstitutet i Lund eller Uppsala, där den ges på halvfart under två terminer. Information om den pastoralteologiska utbildningen får du av programchefen för kyrkomusikerprogrammet Peter Sjunnesson. Utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor hittar du här.
 • Ansökan, antagning, behörighetsregler och dispens
  Information om ansökningsförfarandet, behörighetsregler samt dispensmöjligheter får du av utbildningsinstitutets utbildningssamordnare Henrik Rubin som du når via mail till kyrkokansliet.studievagledning@svenskakyrkan.se. Mer om dispensansökan och behörighetsprövning kan du läsa här.

Att arbeta som kyrkomusiker

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Det ger möjlighet att undervisa, utforma konserter och musikgudstjänster och att arbeta med körer och instrumentalmusik.

Du förvaltar ett rikt kulturarv tillsammans med modern, nyskapande musik. Orgeln är kyrkomusikerns främsta uttrycksmedel men det finns utrymme för en mångfald av musikaliska uttryck.

Musik som bygger broar
Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla änkbara skeden är en del av vardagen.

Många möten
Du möter människor i alla åldrar. Som dirigent och körledare kan du arbeta med både de små barnen och med professionella körmedlemmar. I konfirmandarbetet finns ofta kyrkomusikern med - ungdomskultur och musik hör ihop. Det ger dig ett ansvar och en möjlighet att vara pedagog och ledare samtidigt som du samarbetar med kyrkans anställda och frivilliga.