Verksamhetsförlagd utbildning VFU

VFU är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning. Vikten av reflektion i yrkesutövning är något som i senare forskning poängteras allt tydligare. Utbildning baseras på litteratur- och föreläsningsinnehåll och praktisk erfarenhet, och relationen dem emellan synliggörs bland annat under VFU så att det bidrar till studentens möjlighet att koppla samman utbildningsinnehåll med yrkeskunskap. VFU ska ge studenten tillfälle att utveckla yrkeskunskaper, träna färdigheter, öva förmågan till reflektion, samt bearbeta frågor kring yrkesroll och yrkesidentitet.

VFU i den pastoralteologiska utbildningen

VFU är en del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon, församlingspedagog och präst som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Under VFU ska studenten pröva föreskrivna moment/uppgifter i en församlingskontext. Varje pastoralteologiskt program ska tydliggöra innehåll, uppgift och vad som ska genomföras under VFU. En kursplan beskriver vad studenten ska göra. Nämnden för utbildning, forskning och kultur beslutade 2012-03-19 att VFU perioden ska utgöra tre veckor för diakoner och församlingspedagoger samt sex veckor för präster uppdelad vid två tillfällen.

VFU policydokument

Kursplan VFU

pastoralteologisk grundkurs

Instruktion uppgift PG

Handledarblankett PG

SLUTÅRET

Instruktion VFU diakonprogrammet 

Instruktion VFU församlingspedagogprogrammet

Instruktion VFU prästprogrammet uppdaterad 2021-02-19

Handledarblankett slutår

VFU Utomlands 
Inställt 2021 

 

vfu 2021

VT-2021: veckorna 13-15
Under vårterminen gör helfartsstuderande på diakon-, församlingspedagog- och prästprogrammet samt studerande på den pastoralteologiska grundkursen (PG) VFU