Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

VFU är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning. Vikten av reflektion i yrkesutövning är något som i senare forskning poängteras allt tydligare. Utbildning baseras på litteratur- och föreläsningsinnehåll och praktisk erfarenhet, och relationen dem emellan synliggörs bland annat under VFU så att det bidrar till studentens möjlighet att koppla samman utbildningsinnehåll med yrkeskunskap. VFU ska ge studenten tillfälle att utveckla yrkeskunskaper, träna färdigheter, öva förmågan till reflektion, samt bearbeta frågor kring yrkesroll och yrkesidentitet.

VFU i den pastoralteologiska utbildningen

VFU är en del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon, församlingspedagog och präst som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Under VFU ska studenten pröva föreskrivna moment/uppgifter i en församlingskontext. Varje pastoralteologiskt program ska tydliggöra innehåll, uppgift och vad som ska genomföras under VFU. En kursplan beskriver vad studenten ska göra. Nämnden för utbildning, forskning och kultur beslutade 2012-03-19 att VFU perioden ska utgöra tre veckor för diakoner och församlingspedagoger samt sex veckor för präster uppdelad vid två tillfällen.

VFU policydokument

Instruktion uppgift PG

Handledarblankett PG

Instruktion VFU diakonprogrammet

Instruktion VFU prästprogrammet

Instruktion VFU församlingspedagogprogrammet

Handledarblankett slutår

Kursplan VFU

 

vfu läsåret 2019/2020

HT-2019: veckorna 44-46
Under höstterminen är det endast studerande på den pastoralteologiska grundkursen (PG) som har VFU

VT-2020: veckorna 13-15
Under vårterminen gör helfartsstuderande på diakon, församlingspedagog och prästprogrammet samt studerande på den pastoralteologiska grundkursen (PG) VFU