Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.


Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet i likartade sammanhang. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Det händer 2017:

Lördag 12 augusti

Roseniusdag vid födelsegården i Ånäset


13.00 ”Carl Olof Rosenius kontakter och betydelse i Amerika”. Fil. dr. Kjell Söderberg, Umeå

14.00 ”Arjeplogsväckelsen 1905. I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889-1916”. Docent Karl Axel Lundqvist, Skellefteå.

15.00 Kaffeservering

16.00 Byabön i Maja-Lisas lada (alt. Roseniusgården). Birgit Hedman och Lars Olov Sjöström, Roseniusgårdens Vänner.

Samarrangemang med Sensus och Roseniusgårdens vänner.

 

Torsdag 5 oktober

Arjeplogsväckelsen

Silvermuseet, Arjeplog

18.30 ”Arjeplogsväckelsen 1905”. Docent Karl Axel Lundqvist, Skellefteå

Samarrangemang med Arjeplogs församling  

 

Lördag 21 oktober

Symposium ”Luther och reformationen i norra Sverige” 

Församlingsgården, Lycksele

13.00 ”Luther och reformationen i norra Sverige”

17.00 Föreläsningar av fyra forskare vid Umeå universitet: Leif Svensson, Olle Sundström, Thomas Girmalm och Daniel Lindmark.

Samarrangemang med Lycksele församling.

 


---------------------------------------------------

I Sällskapets skriftserie har hittills utkommit sex volymer.

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

  • rabatt på sällskapets skrifter
  • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
  • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

Avgiften/betalningar för böcker sätts in på Luleå stifts bankgiro 5629-9647. Ange ”Stiftshistoriska sällskapet” och skicka din e-postadress till nedanstående kontaktperson.