Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.


Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet i likartade sammanhang. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Det händer 2018

Fredag 9 mars
Kl 18.00 Ålidhemskyrkan, Umeå.
Stiftshistoriska sällskapets årsmöte.
Forskarna Thomas Girmalm och Marie Rosenius inleder med en presentation av  Luleå stifts herdabrev, en forskningsuppgift inom projektet Norrländsk kyrkohistoria.

Tisdag-torsdag 1-3 maj
Nationellt Stiftshistoriskt symposium i Linköping, med föredrag och exkursioner i hög grad inriktade mot medeltid och reformationstid.


Luleå stiftshistoriska sällskap planerar ett höstsymposium om bibelöversättning, bibelläsning och bibelsyn.

 

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

  • rabatt på sällskapets skrifter
  • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
  • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

Avgiften/betalningar för böcker sätts in på Luleå stifts bankgiro 5629-9647. Ange ”Stiftshistoriska sällskapet” och skicka din e-postadress till nedanstående kontaktperson.