Foto: Luleå stift

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar få något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Arrangemang våren 2024

Luleå stiftshistoriska sällskap har glädjen att bjuda in till följande intressanta arrangemang: 

 • Föreläsning och årsmöte i Umeå
  Lördag 23 mars, kl. 13.00 i Carlshemskyrkan föreläser professor Lars-Erik Edlund under rubriken: "J. A. Linder – en mångsidig 1800-talspräst i Umeå och hans minnen". Därefter följer kafferast och som avslutning Stiftshistoriska sällskapets årsmöte. Sammankomsten är ett samarrangemang med den 40-årsjubilerande kyrkan. 
  (Lokalbuss 9, hållplats Kvartsvägen)
 • Nationellt stiftshistoriskt symposium  i Skellefteå
  Onsdag till torsdag 24–25 april inbjuder sällskapet till det 36:e nationella stiftshistoriska symposiet, vilket detta år äger rum på Stiftsgården i Skellefteå.
  Program och information om anmälan (pdf)  

Ny bok om bönhusen i övre Norrland
I Sällskapets skriftserie har vi glädjen presentera den nya boken: ”Där möten äger rum: Om bönhusen i övre Norrland”. Redaktör: Daniel Lindmark. Läs mer om boken

Stiftshistoriska sällskap fördjupade sig i samisk historia

Den 24–25 april möttes omkring 50 personer från hela landet för nationellt stiftshistoriskt symposium på Stiftsgården i Skellefteå. Bland andra talade biskop Åsa Nyström, om försoningsarbetet mellan Svenska kyrkan och samerna.

Välbesökt temadag om EFS och Svenska kyrkan i Piteå

Lördagen den 28 oktober 2023 genomförde Piteå församling och EFS Piteå en temadag i samarbete med Luleå stiftshistoriska sällskap. Temat var ”Svenska kyrkan och EFS i Pitebygden”.

Intressant föreläsning under stiftshistoriska sällskapets årsmöte

I anslutning till sitt årsmöte arrangerade Luleå stiftshistoriska sällskap en offentlig föreläsning, där doktorand Hanna Alenius på ett intresseväckande sätt berättade om de norrländska nyläsarnas motstånd mot den wallinska psalmboken.

Ordförande har prisats för sin forskning om samisk historia

Stiftshistoriska sällskapets ordförande, professor Daniel Lindmark, tilldelades ett pris för sin forskning om samisk historia. Priset delades ut i december 2022 av Várdduo – Centrum för samisk forskning i samarbete med Såhkie – Umeå sameförening. Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren.

De tre föreläsarna Daniel Lindmark, Therese Tamm Selander och LarsOlov Eriksson

Symposium i Ånäset om kretsen kring Rosenius

Den 14 augusti 2021 genomförde Luleå stiftshistoriska sällskap tillsammans med föreningen Roseniusgårdens vänner ett symposium i Ånäset. Temat var ”Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven”.

Roseniusdagen i Ånäset 2022

Årets Roseniusdag hölls i EFS bönhus i Ånäset, med särskilt fokus på väckelserörelsens byggnader. Först hölls en föreläsning med rubriken ”Det sitter i väggarna”.

Bönhusens historia

Lördagen den 10 september 2022 arrangerade Luleå stiftshistoriska sällskap ett offentligt symposium i Sjöns bönhus, Hjoggböle. Temat var ”Bönhusens historia i övre Norrland”.

Symposium om Carl Olof Rosenius

Stiftshistoriska sällskapet har hållit sitt höstsymposium i Piteå. På programmet stod Carl Olof Rosenius och hans betydelse för Amerikaemigration samt hans brev till rådman Lars Petter Wåhlin i Piteå.

Bibel i norr – bibelöversättning, bibelbruk och bibelsyn

Ett symposium med temat Bibel i norr – bibelöversättning, bibelbruk och bibelsyn, har hållits på Stiftsgården i Skellefteå med Stiftshistoriska sällskapet som arrangör.

Ny forskning om kyrkosyn och synen på lärande

Stiftshistoriska sällskapet har hållit årsmöte i Ålidhemskyrkan. Det inleddes med en föreläsning som aktualiserade förändringar i kyrkotänkandet och förändrade förhållningssätt till lärande och utbildning i Svenska kyrkan.

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

 • rabatt på sällskapets skrifter
 • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
 • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

OBS!
Stiftshistoriska sällskapets har nya konton på Nordea för inbetalningar av medlemsavgifter och/eller köp av böcker
Plusgirokonto 185 78 34 – 4, eller Swish 123 435 68 46

Litteratur säljes

Stiftshistoriska sällskapet säljer ett antal antologier och skrifter.

Kontaktperson för information eller beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Mobil: 070-648 67 56
soderberg.k@telia.com