Foto: Luleå stift

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar få något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Det händer 2021

OBS! Med reservation för ändringar p g a pågående pandemi.

Den inplanerade Vilhelminabienalen 27–28 september är uppskjuten till 2022 Bienalen kommer att handla om ”Lappmarkens berättare” och sker i samarbete med bland annat Johan Nordlander-sällskapet.

 

Se reporage från tidigare arrangemang nedan. 

De tre föreläsarna Daniel Lindmark, Therese Tamm Selander och LarsOlov Eriksson

Symposium i Ånäset om kretsen kring Rosenius

Den 14 augusti 2021 genomförde Luleå stiftshistoriska sällskap tillsammans med föreningen Roseniusgårdens vänner ett symposium i Ånäset. Temat var ”Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven”.

Symposium om Carl Olof Rosenius

Stiftshistoriska sällskapet har hållit sitt höstsymposium i Piteå. På programmet stod Carl Olof Rosenius och hans betydelse för Amerikaemigration samt hans brev till rådman Lars Petter Wåhlin i Piteå.

Bibel i norr – bibelöversättning, bibelbruk och bibelsyn

Ett symposium med temat Bibel i norr – bibelöversättning, bibelbruk och bibelsyn, har hållits på Stiftsgården i Skellefteå med Stiftshistoriska sällskapet som arrangör.

Ny forskning om kyrkosyn och synen på lärande

Stiftshistoriska sällskapet har hållit årsmöte i Ålidhemskyrkan. Det inleddes med en föreläsning som aktualiserade förändringar i kyrkotänkandet och förändrade förhållningssätt till lärande och utbildning i Svenska kyrkan.

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

  • rabatt på sällskapets skrifter
  • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
  • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

OBS!
Stiftshistoriska sällskapets har nya konton på Nordea för inbetalningar av medlemsavgifter och/eller köp av böcker
Plusgirokonto 185 78 34 – 4, eller Swish 123 435 68 46