Meny

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar få något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Det händer 2020

 • Lördag 21 mars 13.00–16.00, Församlingsgården i Bureå
  Docent Karl Axel Lundqvist föreläser om Maja Lisa Söderlund i Storkåge. Efter kafferast avslutas sammankomsten med sällskapets årsmöte.
 • Måndag–tisdag 4–5 maj, Uppsala
  Nationellt stiftshistoriskt symposium i Uppsala. För närmare information hänvisas till Uppsala stiftshistoriska sällskap (uppsala@stiftshistoriska.se) eller dess ordförande, docent Torbjörn Aronsson (073-366 43 86).
 • Lördag 15 augusti 13.00–16.30, Roseniusgården i Ånäset
  Symposium: ”Kretsen kring Rosenius – släkten, vännerna, breven”. Symposiet sker i samarbete med föreningen Roseniusgårdens vänner.
    
  Preliminärt program:
  13.00 – 13.10  Lars-Olov Sjöström, ”Kretsen kring Rosenius – en inledning” 13.10 – 13.50  Inger Boman, ”Maja Lisa Söderlund och Carl Olof Rosenius”
  13.50 – 14.30  Flemming Kofod-Svendsen, ”Carl Olof Rosenius och Oscar Ahnfelt”
  14.30 –15.00  KAFFE
  15.00 –15.40  Lars-Olov Eriksson, ”Breven mellan Carl Olof Rosenius och hans norrländska släktingar”
  15.40 –16.20  Daniel Lindmark, ”Carl Olof Rosenius brev till rådman Lars-Petter Wåhlin i Piteå”
  16.20 – 16.30 Avslutning

 

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

 • rabatt på sällskapets skrifter
 • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
 • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

Avgiften/betalningar för böcker sätts in på Luleå stifts bankgiro 5629-9647. Ange ”Stiftshistoriska sällskapet” och skicka din e-postadress till nedanstående kontaktperson.