Foto: Luleå stift

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar få något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Det händer hösten 2022

Måndag och tisdag den 26–27 september, Vilhelmina-biennalen, Vilhelmina Folkets hus
Vilhelmina-biennalens åttonde symposium arrangeras under temat ”Lappmarkens berättare”. Till de ”berättare” som uppmärksammas hör lappmarksprästerna J.A. Nensén och Anders Fjellner. Det omfattande programmet kan nås på följande länk: http://media.lsbfvilhelmina.se/2022/04/Biennal-2022-Program.pdf.
Där återfinns även information om anmälan och deltagaravgift. Observera att sista anmälningsdag är den 31 augusti. Deltagaravgiften på 450 kr inbegriper luncher, fika och kvällsvard. Deltagarna ordnar boende själva, men programbladet listar ett antal alternativ inklusive kontaktuppgifter. För eventuell samåkning från Umeå, kontakta Kjell Söderberg (070-648 67 56). 

Symposiet arrangeras av Vilhelmina kommun, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Skytteanska Samfundet, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Luleå stifthistoriska sällskap i samverkan med ett antal ideella organisationer.

Roseniusdagen i Ånäset 2022

Årets Roseniusdag hölls i EFS bönhus i Ånäset, med särskilt fokus på väckelserörelsens byggnader. Först hölls en föreläsning med rubriken ”Det sitter i väggarna”.

Bönhusens historia

Lördagen den 10 september 2022 arrangerade Luleå stiftshistoriska sällskap ett offentligt symposium i Sjöns bönhus, Hjoggböle. Temat var ”Bönhusens historia i övre Norrland”.

Stiftshistoriska sällskapet har haft årsmöte

I början av april möttes Stiftshistoriska sällskapet i Bureå för årsmöte och föredrag, ett efterlängtat möte efter pandemiuppehåll.

De tre föreläsarna Daniel Lindmark, Therese Tamm Selander och LarsOlov Eriksson

Symposium i Ånäset om kretsen kring Rosenius

Den 14 augusti 2021 genomförde Luleå stiftshistoriska sällskap tillsammans med föreningen Roseniusgårdens vänner ett symposium i Ånäset. Temat var ”Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven”.

Symposium om Carl Olof Rosenius

Stiftshistoriska sällskapet har hållit sitt höstsymposium i Piteå. På programmet stod Carl Olof Rosenius och hans betydelse för Amerikaemigration samt hans brev till rådman Lars Petter Wåhlin i Piteå.

Bibel i norr – bibelöversättning, bibelbruk och bibelsyn

Ett symposium med temat Bibel i norr – bibelöversättning, bibelbruk och bibelsyn, har hållits på Stiftsgården i Skellefteå med Stiftshistoriska sällskapet som arrangör.

Ny forskning om kyrkosyn och synen på lärande

Stiftshistoriska sällskapet har hållit årsmöte i Ålidhemskyrkan. Det inleddes med en föreläsning som aktualiserade förändringar i kyrkotänkandet och förändrade förhållningssätt till lärande och utbildning i Svenska kyrkan.

Symposium om Luther och reformationen i norra Sverige

Som ett led i 500-årsfirandet av den lutherska reformationen, har ett symposium om Luther och reformationens genomförande i norra Sverige hållits i församlingsgården i Lycksele. Fyra forskare från Umeå universitet delade där frikostigt med sig av sina intressanta forskningresultat.

Læstadiusdagar i Kvikkjokk

Den 7-8 juli 2017 uppmärksammades 200-årsminnet av Carl Eric Læstadius död genom ett välbesökt symposium i Kvikkjokk.

Ny forskning om Arjeplogsväckelsen

Stiftshistoriska sällskapets årsmöte i Bureå fick en intressant inledning när den stora religiösa väckelsen i Arjeplogs församling år 1905 presenterades.

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

  • rabatt på sällskapets skrifter
  • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
  • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

OBS!
Stiftshistoriska sällskapets har nya konton på Nordea för inbetalningar av medlemsavgifter och/eller köp av böcker
Plusgirokonto 185 78 34 – 4, eller Swish 123 435 68 46

Litteratur säljes

Stiftshistoriska sällskapet säljer ett antal antologier och skrifter.