Foto: Luleå stift

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Luleå stiftshistoriska sällskap som bildades 2006, vill stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Sällskapet inbjuder regelbundet till föredrag och symposier på olika platser i stiftet och ger ut litteratur i en egen skriftserie.

Församlingar och pastorat i Luleå stift, som önskar få något särskilt tema belyst, är välkomna att kontakta stiftshistoriska sällskapet. Kanske finns möjligheter till samarbete på något sätt!

Läs mer om Stiftshistoriska sällskapet

Det händer 2021

OBS! Med reservation för ändringar p g a pågående pandemi.

14 augusti, symposium: Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven.
Roseniusgården i Ånäset
13.00 – 13.30   Lars Olov Sjöström, ”Kretsen kring Rosenius – en inledning”
13.30 – 14.15  Therese Tamm Selander, ”Några kvinnor i kretsen kring Rosenius”
14.15 – 14.45   Kaffe
14.45 – 15.30   LarsOlof Eriksson, ”Några rosenianska familjebrev”
15.30 – 16.15   Daniel Lindmark, ”Carl Olof Rosenius norrländska resor”
16.15 – 16.30   Avslutning
Symposiet sker i samarbete med föreningen Roseniusgårdens vänner

27–28 september. OBS! flyttas fram till 2022 ”Lappmarkens berättare”, Vilhelmina.
Biennalens åttonde symposium (i samverkan med bl a Johan Nordlander-sällskapet).

Luleå stiftshistoriska sällskap

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du får då:

  • rabatt på sällskapets skrifter
  • information om sällskapets arrangemang och möjlighet till resebidrag
  • nedsatt medlemsavgift i Kyrkohistoriska föreningen


Medlemsavgiften
är 100 kronor per år för enskild medlem, 150 kronor för makar/sambor (ständigt medlemsskap 900 kronor respektive 1 350 kronor) och 500 kronor för församlingar.

OBS!
Stiftshistoriska sällskapets har nya konton på Nordea för inbetalningar av medlemsavgifter och/eller köp av böcker
Plusgirokonto 185 78 34 – 4, eller Swish 123 435 68 46