Foto: Magnus Aronson IKON

Sjukhuskyrkan

Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans på sjukhusen med den andliga vården i Sjukhuskyrkan.

På varje sjukhus har man som patient, anhörig och personal tillgång till kyrkans stöd och hjälp. Där finns präster, diakoner, pastorer och assistenter anställda. Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra kristna samfund eller andra religioner.

Luleå stift ger årligen bidrag till sjukhuskyrkorna i stiftet och samordnar verksamheten.

 
Sjukhuskyrkans symbol är en blomma som, inramad av korset, spirar ur en avhuggen stam. Denna symbol talar till oss om tro, hopp och om Guds kärlek till varje enskild människa. Också ur det mörka och hopplösa, det till synes livlösa, kan liv växa fram. Det sönderbrutna kan bli helt. Foto: Magnus Aronson IKON