Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

När du vill ha någon att tala med. Då du behöver någon som lyssnar. För att dela oro och bekymmer. När du vill samtala om livsfrågor. Om du önskar förbön eller vill fira nattvard. Vi finns på Skellefteå lasarett.

Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om möten med människor i den situation som de just då befinner sig i. Ibland får vi gå med ett stycke på livsvägen, ibland får vi vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den gemensamma verksamhet som Sveriges Frikyrkosamråd och Svenska kyrkan bedriver på vårt sjukhus. Vårt gemensamma arbete riktar sig till såväl patienter som personal och anhöriga.

Vi finns för dig när:

- Du vill ha någon att tala med
- Du behöver någon som lyssnar
- Du vill samtala om oro, bekymmer eller livsfrågor
- Du behöver hjälp i ditt andliga liv
- Du önskar förbön eller vill fira nattvard

Vi arbetar naturligtvis under tystnadsplikt.

 

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan

Gemensam webb för alla sjukhuskyrkor

Klicka här