Foto: Magnus Aronson/IKON

Organisation

Svenska kyrkan Skellefteå pastorat är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda förtroendepersoner tillsammans med kyrkoherden.