Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Luleå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Här finns präster och diakoner med erfarenhet av samtal, själavård i tider av sjukdom, ensamhet och olika kriser. Sjukhuskyrkan arbetar i första hand inom den slutna vården, alltså på sjukhus. Vi förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner/kyrkor.

Expedition                 
0920-28 22 50

Mini-call hela dygnet (brådskande ärenden)            
0746-49 91 49   

Lokalisering
Sjukhuskyrkan ligger högst upp i sjukhuset till vänster om huvudentrén, trapphus K, plan 6 (hiss vid apoteket).

Öppethållande

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30. Beredskap dygnet runt, hela året.

En ekumenisk kyrka
Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Samtal och själavård
Genom lyssnande och empatiska samtal ger vi vårt bidrag till vården utifrån
en helhetssyn. Människan ställs i centrum, inte diagnosen, men eftersom sjukdomen/krisen just då fyller människans tankar och frågor, är det naturligt
att detta ofta fokuseras. I själavård kan och får alla frågor tas upp, också de existentiella/andliga. Vi har tystnadsplikt.

Beredskap
När våra insatser behövs är personalen tillgänglig hela dygnet och hela året. Beredskapen gäller även stöd till anhöriga vid akuta kriser och olyckor.

Gudstjänster och andakter
Gudstjänster anpassas efter behov och önskemål. Detta kan ske i form av andakt,
i stillhet eller under tystnad. Om någon på grund av sjukdom inte kan delta i
gudstjänst med nattvard i andaktsrummet, kan en präst komma till den sjuke för enskild nattvard. Vi står självfallet till tjänst med dop i krissituation.
Varje torsdag hålls en andakt kl. 14.30-15. Fika efteråt.
 
 
Adress
Sjukhuskyrkan, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå.
Här hittar du Sunderby sjukhus (Karta på eniro)

Maria Karlsson

Maria Karlsson

Nederluleå församling

Präst

Mer om Maria Karlsson

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan

Laila  Sehlberg

Laila Sehlberg

Nederluleå församling

Präst

Mer om Laila Sehlberg

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan

Kristina  Wallbing

Kristina Wallbing

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Kristina Wallbing

Diakon i Sjukhuskyrkan

IngMarie Johansson

IngMarie Johansson

Nederluleå församling

Diakon

Mer om IngMarie Johansson

Sjukhusdiakon för frikyrkodelen, Sjukhuskyrkan