Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och vara patient på sjukhus kan väcka många tankar, känslor och frågor. Även för anhöriga. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna.

Sjukhuskyrkans arbete handlar framför allt om att möta den enskilda människan i den situation som hon just då befinner sig i.

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del i sjukvården. Vi finns till för patienter, närstående och personal och arbetar under tystnadsplikt. Vi har beredskap dygnet runt och kan alltid nås.

Vi finns när Du:

  •  vill ha någon att tala med.
  • behöver någon som lyssnar.
  • vill samtala om oro, bekymmer, glädje eller livsfrågor.
  • behöver hjälp med ditt andliga liv.
  • önskar förbön eller vill fira nattvard.
Sjukhuskyrkan erbjuder också gudstjänster, andakter och minnesstunder.
 
Sjukhuskyrkans expedition hittar du intill personalmatsalen på entréplan.
Här finns Sjukhuskyrkans tjänsterum och samtalsrum.
 
Sjukhuskyrkan samarbetar med kyrkor och samfund i Piteå älvdal.

Stillhetens rum

Stillhetens rum på Piteå sjukhus finns för den som önskar stillhet och tystnad. Rummet erbjuder en plats för eftertanke, meditation och bön. Stillhetens rum hittar du på entréplanet, alldeles i närheten av restaurangen, i samma korridor som Sjukhuskyrkans övriga lokaler.

Läs mer om sjukhuskyrkan

Gemensam portal

Här hittar du alla Sjukhuskyrkor i landet: www.sjukhuskyrkan.se 

Läs mer
Folder om Sjukhuskyrkan  
Sjukhuskyrkan i Luleå stift 

Sjukhuskyrkan drivs i samarbete med kyrkor och samfund i Piteå Älvdal.

Personal vid sjukhuskyrkan