Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och vara patient på sjukhus kan väcka många tankar, känslor och frågor. Även för anhöriga. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna.

Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om att möta den enskilda människan i den situation som hon just då befinner sig i.

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del i sjukvården. Vi finns till för patienter, närstående och personal och arbetar under tystnadsplikt. Vi har beredskap dygnet runt och kan alltid nås.

Vi finns när Du:

  •  vill ha någon att tala med.
  • behöver någon som lyssnar.
  • vill samtala om oro, bekymmer, glädje eller livsfrågor.
  • behöver hjälp med ditt andliga liv.
  • önskar förbön eller vill fira nattvard.
Sjukhuskyrkan erbjuder också gudstjänster, andakter och minnesstunder.
 
Sjukhuskyrkans expedition hittar du intill personalmatsalen på entréplan.
Här finns Sjukhuskyrkans tjänsterum och samtalsrum.
 
Sjukhuskyrkan samarbetar med kyrkor och samfund i Piteå älvdal.

Stillhetens rum

Stillhetens rum på Piteå sjukhus finns för den som önskar stillhet och tystnad. Rummet erbjuder en plats för eftertanke, meditation och bön. Stillhetens rum hittar du på entréplanet, alldeles i närheten av restaurangen, i samma korridor som Sjukhuskyrkans övriga lokaler.

Riktad sorgegrupp med start tisdag 25 oktober

Lila blomma som kommer upp ur sprucken asfalt

Att dela sorgen med andra

För dig som har förlorat en närstående genom olycka, suicid eller plötsligt dödsfall bjuder vi in till samtalsgrupp om sorg via Sjukhuskyrkan. Gruppen startar 25/10, sista anmälningsdag är 14/10.

Sjukhuskyrkan och coronaviruset

I orostider, nu som alltid, finns Sjukhuskyrkan för samtal. Vi följer de riktlinjer som sjukhusets ledning gett vad gäller coronaviruset. För dig som vill prata med någon av oss,​ tveka inte att höra av dig! Vi arbetar nästan som vanligt, men under lite andra förutsättningar.

Gemensam portal

Här hittar du alla Sjukhuskyrkor i landet: www.sjukhuskyrkan.se (öppnas i nytt fönster)

Läs mer
Folder om Sjukhuskyrkan  (pdf, öppnas i nytt fönster)
Sjukhuskyrkan i Luleå stift (öppnas i nytt fönster)

...................................................................................................................................................

Sjukhuskyrkan drivs i samarbete med kyrkor och samfund i Piteå Älvdal.