Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och vara patient på sjukhus kan väcka många tankar, känslor och frågor. Även för anhöriga. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna.

Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om att möta den enskilda människan i den situation som hon just då befinner sig i.

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del i sjukvårdens vårdteam på Piteå sjukhus. Den är till för patienter, närstående och personal. Ibland får vi gå med ett stycke på livsvägen, ibland vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick.

Vi finns när Du:

  •  vill ha någon att tala med
  • behöver någon som lyssnar 
  • vill samtala om oro, bekymmer, glädje eller livsfrågor
  • behöver hjälp med ditt andliga liv
  • önskar förbön eller vill fira nattvard
Sjukhuskyrkan erbjuder också gudstjänster, andakter och dop i krissituationer. Vi finns även tillgängliga för samtal och undervisning bland personal samt deltagande i olika arbetsgrupper som berör vårdkvalitet, etiska frågor, m.m. Sjukhuskyrkans expedition hittar du intill personalmatsalen på entréplan. Här finns Sjukhuskyrkans tjänsterum och samtalsrum.

Stillhetens rum

Stillhetens rum på Piteå sjukhus finns för den som önskar stillhet och tystnad. Rummet erbjuder en plats för eftertanke, meditation och bön. Stillhetens rum hittar du på entréplanet, alldeles i närheten av restaurangen, i samma korridor som Sjukhuskyrkans övriga lokaler.

Sångstunder

Vanligtvis erbjuder vi sångstunder en gång i veckan men på grund av pandemin är verksamheten tillfälligt pausad.

SORGEGRUPPer

Under året erbjuder vi samtalsgrupper om sorg för dig som förlorat en närstående genom olyckshändelsendelse, suicid eller plötsligt dödsfall. Här får du dela tankar och känslor med andra i liknande situation. Vi vänder oss till dig som är i yrkesverksam ålder. På grund av pandemin finns ingen ny samtalsgrupp inplanerad men det går bra att göra en intresseanmälan så återkommer vi när verksamheten startar upp igen. Kontakt och information: Viktor Fredriksson, 0911-27 41 09
viktor.fredriksson@svenskakyrkan.se 

 

Gemensam portal

Här hittar du alla Sjukhuskyrkor i landet: www.sjukhuskyrkan.se (öppnas i nytt fönster)

Läs mer
Folder om Sjukhuskyrkan  (pdf, öppnas i nytt fönster)
Sjukhuskyrkan i Luleå stift (öppnas i nytt fönster)

...................................................................................................................................................

Sjukhuskyrkan drivs i samarbete med kyrkor och samfund i Piteå Älvdal.

Linda Jele

Linda Jele

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - diakon (vikarie)

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Piteå församling

sjukhuskyrkan - diakon (tjänstledig)

Henrik  Berglund

Henrik Berglund

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - assistent

Viktor Fredriksson

Viktor Fredriksson

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - sjukhuspräst