Foto: Maria L Pedersen

Om pilgrimsvandring

Att göra en pilgrimsvandring är att göra både en yttre och en inre vandring. Det är att att leva förhållandevis enkelt under en tid och skala bort sånt som man vanligtvis tycker sig behöva. Man får klara sig med det man kan bära med sig i en ryggsäck.

En pilgrimsvandring är en resa i såväl det inre som det yttre landskapet. När vi lämnar vardagens krav och ger oss ut på vandring frigörs tanken och känslan så vi får möjlighet att utforska de landskap som finns inom oss.

Varje människa är unik men vi kan känna igen oss i varandra och få vägledning av dem som vandrat före. Efter Dag Hammarskjöldleden finns både yttre och inre vägmärken att följa; upptrampade stigar och märkta leder i det yttre landskapet, meditationsplatser och handboken ”Vägen du ska följa den” för den inre resan.

Vandringen ramas in av morgonböner, firande av mässa, tysta meditationer, delande av tankar och upplevelser samt ett gemensamt ansvar för vardagens sysslor som matlagning, disk och vedhuggning.

Att vandra tillsammans är tryggare än att färdas ensam, men det kan också vara utmanande eftersom du inte själv väljer dina medvandrare. Vår erfarenhet från tidigare vandringar är att deltagarna, vid vandringens slut, upplever att gemenskapen i gruppen varit en av vandringens rikaste erfarenheter och att det varit delandet som gett dem kraft att orka ända fram. 

Pilgrimscentrum

Pilgrimscentrum i Vadstena, Linköpings stift, har mer information om pilgrimsvandring.

Till hemsidan