Meny

Domkapitlet

I alla stift finns ett domkapitel med uppgift att stödja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat, och att Svenska kyrkans ordning iakttas i församlingarna.

Domkapitlets arbete gäller lära, böcker (Bibeln, Den svenska psalmboken, Den Svenska Kyrkohandboken) sakrament, gudstjänst och övriga kyrkliga handlingar.

Präster och diakoner

Det är domkapitlet som examinerar präster och diakoner innan de vigs till sina ämbeten. Vanligtvis sker två vigningar per år i Luleå domkyrka, i juni och i januari. Präst- och diakonvigningen är öppen för alla.

Granskning av präster och diakoner

Domkapitlet har också tillsyn över hur präster och diakoner sköter sina uppdrag och följer sina vigningslöften. Om någon anser att en präst eller diakon brutit sina vigningslöften kan detta anmälas till domkapitlet, exempelvis genom ett brev, e-post eller ett telefonsamtal.

Vilka påföljder kan domkapitlet ge?

Domkapitlet kan förklara en präst eller diakon obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet (tre år) eller tilldela en skriftlig erinran.

Beslutsprövning

I domkapitlets tillsynsuppgift ingår att pröva beslut som fattas av olika kyrkliga organ inom stiftet, när en sådan prövning begärs (beslutsprövning). Domkapitlet ska också handlägga beslut som överklagas.

Församlingsinstruktioner

Domkapitlet har uppgiften att utfärda församlingsinstruktioner. Enligt Kyrkoordningen ska varje församling ha en församlingsinstruktion som arbetas fram av kyrkoherden och det lokala kyrkorådet, i samråd med domkapitlet. Kyrkoordningen anger vad den ska innehålla, men varje stift har frihet när det kommer till utformning. Församlingar som ingår i ett pastorat har en gemensam.

Sju ledamöter

Domkapitlet har sju ledamöter. Biskopen och domprosten är självskrivna. Fyra ledamöter utses av stiftsfullmäktige och en ledamot väljs av stiftets präster och diakoner. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande i domkapitlet. En av de ledamöter stiftsfullmäktige utser ska vara eller ha varit ordinarie domare.

kontakta domkapitlet

Här kan du kontakta domkapitlet via e-post

Du kan också ringa till stiftskanlsiets växel tfn 0920-26 47 00

Ordinarie ledamöter

Åsa Nyström

Åsa Nyström

Biskop

Charlott Rehnman

Charlott Rehnman

Domprost

Ewa Klarström-Karlsson

Ewa Klarström-Karlsson

Hörnefors

Mer om Ewa Klarström-Karlsson

Representant för vigningstjänsten

Signild Norrman

Signild Norrman

Vännäsby

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Roknäs

Bertil Burén

Bertil Burén

Vännäsby

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Nikkala

Mer om Agneta Karlsson

Domarrepresentant

Ersättare

Ingrid Holmström Pavval

Ingrid Holmström Pavval

Umeå

Mer om Ingrid Holmström Pavval

Gemensam ersättare för biskopen och domprosten

Hans Johansson

Hans Johansson

Boden

Mer om Hans Johansson

Ersättare för representanten för vigningstjänsten

Sven Holmqvist

Sven Holmqvist

Vuollerim

Kristina Töyrä

Kristina Töyrä

Kiruna

Christina Henriksson-Hjelm

Christina Henriksson-Hjelm

Överkalix

Anna Hjärtberg Wernqvist

Anna Hjärtberg Wernqvist

Luleå

Mer om Anna Hjärtberg Wernqvist

Ersättare för domarrepresentanten

Domkapitlets sammanträden 2020

 2020:

 • 7 januari, delegations- och beredningsgruppen
 • 21 januari
 • 25 februari, delegations- och beredningsgruppen
 • 24 mars
 • 29 april, delegations- och beredningsgruppen
 • 14 maj
 • 28 maj, delegations- och beredningsgruppen
 • 12–14 juni, vigningshelg
 • 24 augusti, delegations- och beredningsgruppen
 • 14–15 september
 • 7 oktober, delegations- och beredningsgruppen
 • 27 oktober
 • 19 november, delegations- och beredningsgruppen
 • 15 december
Kontakt

Heidi Stenberg

Heidi Stenberg

Luleå stift

Stiftsjurist

Maria Berg

Maria Berg

Luleå stift

Administratör