Luleå domkyrka sett från gatuperspektiv. I förgrunden ett blommande träd.
Foto: Luleå stift

Om Luleå stift

Luleå stift grundades år 1904 och är ett av tretton stift i Svenska kyrkan. Här bor drygt 523 700 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.

Luleå stift omfattar en tredjedel av Sveriges yta, från Karesuando församling i norr till Nordmalings församling i söder.

Sedan stiftet grundades har folkmängden fördubblats. Regionen har sedan dess präglats av mötet mellan natur och stad, språkminoriteter och de två stora väckelserörelser som har sitt ursprung här: EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och laestadianismen, Nordens största väckelserörelse.

Församlingen är grunden

Grunden i Svenska kyrkans verksamhet är församlingarna. I Luleå stift finns 55 församlingar. Stiftet är till för att stödja dem, förvalta de så kallade prästlönetillgångarna och att ha tillsyn över verksamhet och vigningstjänsten (präster och diakoner).

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation och stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, som väljs vid kyrkomötet vart fjärde år. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är det verkställande organet.

Stiftet leds av biskopen, som är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet, vilket hjälper biskopen i tillsynsarbetet. Stiftskansliets arbete leds av stiftsdirektorn.

Kyrka med många medlemmar

Luleå stift är en del av Svenska kyrkan, ett evangelisk-lutherskt trossamfund där 52,8 procent av befolkningen är medlemmar. I Luleå stift är den siffran 64,6 procent. Det finns drygt 1 300 anställda, 1 280 förtroendevalda, 4 600 körsångare i alla åldrar och 350 unga konfirmandledare.

Domkyrka och stiftskansli

Luleå domkyrka finns mitt i staden. Den byggdes år 1893 i nygotisk stil och är Sveriges yngsta domkyrka. Stiftskansliet ligger ett stenkast från domkyrkan, på Stationsgatan 40. Den gamla byggnaden är från år 1888.

Kontakta oss

Stiftsorganisationens personal finns på olika orter i stiftet, bland annat i Luleå, Umeå och Skellefteå. De flesta har sin arbetsplats på Stiftskansliet i Luleå. Välkommen att ta kontakt med oss !

Biskopen

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.

Församlingar, pastorat och kontrakt

Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 55 församlingar som är geografiskt indelade i sex kontrakt.

Prästlönetillgångarna i Luleå stift

Skog, jord och fonder som Svenska kyrkan förvaltar går under namnet prästlönetillgångarna. De ska bidra till Svenska kyrkans förkunnelse och förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt.

Ord och begrepp i kyrkan

De flesta branscherna använder sig av fackspråk, Svenska kyrkan är inget undantag. Här förklaras en del ord som används inom Svenska kyrkan.

Pressrum

Luleå stifts pressrum riktar sig till dig som är journalist eller på annat sätt jobbar med media. Här finns pressmeddelanden, bilder och kontaktpersoner.