Luleå domkyrka sett från gatuperspektiv. I förgrunden ett blommande träd.
Foto: Luleå stift

Om Luleå stift

Luleå stift grundades år 1904 och är ett av tretton stift i Svenska kyrkan. Här bor drygt 522 000 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.

Luleå stift omfattar en tredjedel av Sveriges yta, från Karesuando församling i norr till Nordmalings församling i söder.

Sedan stiftet grundades har folkmängden fördubblats. Regionen har sedan dess präglats av mötet mellan natur och stad, språkminoriteter och de två stora väckelserörelser som har sitt ursprung här: EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och laestadianismen, Nordens största väckelserörelse någonsin.

Församlingen är grunden

Grunden i Svenska kyrkans verksamhet är församlingarna. I Luleå stift finns 56 församlingar. Stiftet är till för att stödja dem, förvalta stiftets egendomar (de så kallade prästlönetillgångarna) och att ha tillsyn över verksamhet och vigningstjänster (präster och diakoner).

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation och stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, som väljs vid kyrkomötet vart fjärde år. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är det verkställande organet.

Stiftet leds av biskopen, som är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet, vilket hjälper biskopen i tillsynsarbetet. Stiftskansliets arbete leds av stiftsdirektorn.

Kyrka med många medlemmar

Luleå stift är en del av Svenska kyrkan, ett evangelisk-lutherskt trossamfund där 56,4 procent av befolkningen är medlemmar (2019). I Luleå stift är den siffran 68,2 procent (2019). Det finns drygt 1 100 anställda, 1 280 förtroendevalda, 5 847 körsångare och 437 unga konfirmandledare.

Domkyrka och stiftskansli

Luleå domkyrka finns mitt i staden. Den byggdes år 1893 i nygotisk stil och är Sveriges yngsta domkyrka. Stiftskansliet ligger ett stenkast från domkyrkan, på Stationsgatan 40. Den gamla byggnaden är från år 1888.

Kontaktuppgifter och öppettider

E-post

lulea.stift@svenskakyrkan.se

Telefon

0920-26 47 00 (8.00–12.00, 13.00–16.00)

Fax

0920-26 47 70

Postadress

Luleå stift, Box 942, 971 28 Luleå

Besöksadress

Stationsgatan 40 (8.00–12.00, 13.00–15.00)