Luleå domkyrka

Luleå domkyrka som invigdes 1893 är Sveriges både nordligaste och yngsta domkyrka.

Luleå domkyrka, sommar
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Kort om Luleå domkyrka

Arkitekt: Adolf Emil Melander från Stockholm ritade kyrkan.
Stil: Nygotisk.
Utseende: Rött tegel, korsformig, 54 meter lång och 35 meter bred. Kyrktornet är drygt 60 meter högt.
Kyrkan rymmer upp till 650 personer, varav 500-520 sittande.
Teleslinga (hörslinga) finns.
Gudstjänsttider och öppettider i Luleå domkyrka
Det finns möjlighet att boka dop och vigsel i domkyrkan. Läs mer om dop. Läs mer om vigsel.
Postadress Luleå domkyrka: Luleå domkyrkoförsamling, Kyrkogatan 7C, 972 32, Luleå

Sommarvärdarna visar runt i kyrkan och bjuder på kaffe eller svalkande vatten. Foto: Alexandra Nyman

Bilder från Luleå domkyrka

Luleå domkyrka är både stiftskyrka i Luleå stift och församlingskyrka i Luleå domkyrkoförsamling. Läs mer här om Luleå stift.

 

Luleå domkyrka

Luleå domkyrkas fasad renoveras

Renovering av fasaden på Luleå domkyrka pågår. Under sommaren och hösten 2021 är området runt domkyrkans torn avspärrat för renoveringsarbete och besiktningar av fasaden. Vänligen respektera avspärrningarna.

Historik:

En ny invändig stil för varje ny renovering

År 1893-1937 hade Luleå domkyrka en rikt ornamenterad inredningsstil och var full med träsniderier. Kyrkorummet var träbeklätt med längsgående läktare. Rester av den gamla stilen syns fortfarande i kyrkans vapenhus (innanför huvudingången) och innanför sidoingångarna.

På 1930-talet revs den mörka inredningen ut och ersattes av en ljusare, mer avskalad stil enligt den tidens modernistiska ideal. Arkitekt Knut Nordenskjöld stod bakom den nya utformningen. Väggmålningar och stjärndekor i taket togs bort och hela interiören vitmålades. Man gjorde även kyrkans valv (innan var innertaket träbeklätt och v-format).

Konstnären Yngve Lundström gjorde mängder av inredningsdetaljer, bland annat muralmålningen till höger om koret, föreställande den heliga Stefan. Då plockades också den stora ljuskronan ner.

På 1980-talet gjordes nästa stora renovering. Den leddes av arkitekt Bertil Franklin. Då fick kyrkan en varmare färgsättning med bland annat läktarbarriärer i rött och guld. Paradisporten med blad och grenar i smide placerades i entrén. Man gav även de vita ytorna liv, genom att rita dit streck som såg ut som krackelering.

En så kallad "lillkyrka" - en liten kyrka i kyrkan - kallad Cecilia-kapellet, skapades i södra korsarmen. Den stora ljuskronan togs fram igen och sattes upp där.

År 2004 skedde den senaste renoveringen. Den södra läktaren återställdes då till full storlek. En ny brudkammare skapades i vapenhuset och den stora ljuskronan fick en ny plats i mittgången.

Se fler bilder från Luleå domkyrka.

Tre kyrkor på en och samma plats

Luleå låg till en början på den plats som idag heter Gammelstad. Där finns den medeltida Nederluleå kyrka. Landhöjningen gjorde med tiden att hamnen där blev för grund och det blev nödvändigt att flytta staden närmare kusten. Vid mitten av 1600-talet hade staden börjat ta form på sin nuvarande plats, en halvö vid luleälvens utlopp.

Det "nya" Luleås första kyrka var av trä och invigdes 1667. Den klarade den stadsbrand som var 1762, men eftersom den var i dåligt skick revs den i slutet på 1700-talet. Då byggdes en ny kyrka som fick namnet Gustafs kyrka. Den blev dock totalförstörd i den stora branden 1887. Då började den kyrka som står på platsen idag byggas.

År 1893 invigdes den nuvarande kyrkan. Då kallades den Oscar Fredriks kyrka, efter kung Oscar II. År 1904 blev den Luleå domkyrka, i och med att Luleå stift bildades.

Informationshäfte om Luleå domkyrka

Vill du veta mer om Luleå domkyrkas historia och om de konstnärliga utsmyckningar som finns att se i kyrkan? Kolla in det nya informationshäftet om Luleå domkyrka, som är skrivet av prästen Anna Krigsman och illustrerat med bilder av bland andra fotografen Anders Alm.

Konserter och musikgudstjänster

Musikverksamheten i Luleå domkyrkoförsamling anpassas med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa om möjligheter till att lyssna på musik.