Mobiltelefon
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Press

KONTAKTER:

Domprost: Charlott Rehnman, tel. 0920-26 48 39

Administrativ chef: Ann-Britt Malkan, tel. 0920- 26 48 06

Kyrkorådets ordförande: Margaretha Lindbäck, (S), tel. 070-512 05 22

Kommunikatörer:

Karin Holmgren Tyskling, tel. 0920-26 48 38

Nina Jacobsson, tel. 0920-26 48 80

Charlotta Karlsson, tel. 0920-26 48 84