Mobiltelefon
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Press

KONTAKTER:

Domprost: Charlott Rehnman, tel. 0920-26 48 39

Administrativ chef: Birgitta Hörnsten, tel. 0920-26 49 42

Kyrkorådets ordförande: Yvonne Stålnacke, tel. 070-627 15 30

Kommunikatörer:

Karin Holmgren Tyskling, tel. 0920-26 48 38

Nina Jacobsson, tel. 0920-26 48 80

Kenny Johansson, tel. 0920-26 49 10