Foto: Magnus Aronson IKON

Diakon

Vill du möta människor i olika livssituationer? Vill du vara en länk mellan kyrka och samhälle, en röst för människovärde och mänskliga rättigheter och en ledare för församlingens diakonala arbete? Då kan diakon vara något för dig!

Behörighet

För att vara behörig till den pastoralteologiska utbildningen till diakon behövs både godkänd fackutbildning och personlig lämplighet för yrket.  Godkänd fackutbildning prövas av Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Den personliga lämpligheten prövas i stiftets antagningsprocess. Läs mer om behörighetsgrundande fackutbildningar

Luleå stifts antagningsprocess

Den syftar till att utveckla den kommande professionella identiteten och pröva den personliga lämpligheten för yrket. Antagningsprocessen har antagningskriterierna i biskopsbrevet ”Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (pdf)” som utgångspunkt.

I processen ingår följande moment

 • Ta kontakt med Luleå stifts kontaktperson (se nedan). Kontaktpersonen har du sedan regelbunden kontakt med under hela processens gång.
 • Minst tio själavårdssamtal med diakon eller präst.
 • Lämna intresseanmälan för framtida tjänstgöring som diakon.  Underlag får du av kontaktpersonen.
 • Möte med biskopen.
 • Mötesplats Stift Student (MSS). Dessa kurser finner du på sidna ”För dig som redan studerar”
 • I samråd med kontaktpersonen, deltagande i ytterligare något stiftsarrangemang.
 • Åtta veckors handledd praktik fördelat på två praktikperioder i olika församlingar.
 • Möte med personalkonsulent.
 • Antagningskonferens. Du behöver minst två års erfarenhet av Svenska kyrkans tro och liv, samt en handledd praktikperiod, för att kunna bli kallad till antagningskonferens.
 • Tio samtal hos legitimerad psykoterapeut. Dessa samtal bekostas av stiftet efter antagning till diakonkandidat.
 • Diakonvigning i Luleå domkyrka efter genomförd och godkänd diakonutbildning, erbjuden diakontjänst och godkänd examen i domkapitlet.

  Kontaktperson

 • Carina Johansson

  Carina Johansson

  Luleå stift

  Stiftsdiakon

  Mer om Carina Johansson

  Verkar yrket intressant? Börja med att ta kontakt med mig. Jag guidar dig genom hela utbildningsprocessen.