Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att bli diakon

För att bli diakon ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan du kan påbörja diakonprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra. Diakonen tillhör Svenska kyrkans vigningstjänst. Detta innebär att du måste bli antagen som diakonkandidat av en biskop, se biskopsbrevet Att bli diakon och präst i Svenska kyrkan. Efter avslutad utbildning vigs du till diakon i det stift i Svenska kyrkan där du fått en tjänst.

Fackutbildning vid högskola eller universitet
För en blivande diakon krävs från och med höstterminen 2013 lägst kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp) med huvudområde, 90 hp, inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, alternativt annan kandidatexamen omfattande 180 hp, med 90 hp inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa.

eller

yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden (t ex socionom eller sjuksköterska).

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för diakoner vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart. Med kursstart höstterminen 2015 och höstterminen 2017 samt ges även utbildningen på distans, se under Distansubildning diakon.

Behörighetsregler