Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.
Foto: Malin Wrigstad/IKON

Flykting- och integrationsarbete

Församlingarna i Luleå stift, liksom andra kyrkor runt om i världen, engagerar sig i flykting- och invandringsfrågor.

Flykting- och integrationsarbete kan handla om behov av samtal, juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd, en fristad från förföljelse eller att få fira gudstjänst.

Inga nationella gränser

Migrationsfrågor känner inte några nationella gränser. Kyrkorna i Sverige arbetar genom sitt internationella biståndsarbete för en värld där människor inte behöver fly sina hem. De finns också på plats för humanitära insatser vid flyktingläger och bland utsatta migrantarbetare.

Tron bär på erfarenheter av flyktingskap

Vår kristna tro bär på erfarenheter av exil och flyktingskap. Jesus själv fick som barn uppleva flyktingens öde. Han växte upp i ett ockuperat land, med ett främmande språk och en främmande kultur.Jesus visar genom sina ord och handlingar ett kärlekens exempel; att älska sin nästa och att särskilt se till de fattiga, de maktlösa och de diskriminerade. I Nya testamentet formuleras den radikala jämlikhetstanken att ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.” (Gal 3:28)
 

Luleå stift vill

  • verka för att församlingarna i stiftet är välkomnande och inkluderande, att de är öppna för främlingen och tar deras materiella, sociala och andliga behov på allvar.
  • aktivt medverka i samhällsdebatten och i det politiska påverkansarbetet för ett humant, välkomnande och inkluderande samhälle.
Flyktingarbete i Katarina församling, Stockholm.

Svenska kyrkan och migration

Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia. Att människor väljer att flytta till ett annat land kan ha många orsaker. Det kan handla om kärlek, studier och bättre arbetsmarknad. Det kan också handla om krig, fattigdom, miljökatastrofer och brist på mänskliga rättigheter.

Arbetsliv och samhälle

Kyrka och arbetsliv är en fråga om vårt gemensamma ansvar, att tillsammans med samhällets övriga aktörer verka i arbetslivs- och samhällsfrågor.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten.