Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon:+46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Flykting- och integrationsarbete

Församlingarna i Luleå stift, liksom andra kyrkor runt om i världen, engagerar sig i flykting- och invandringsfrågor.

Flykting- och integrationsarbete kan handla om behov av samtal, juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd, en fristad från förföljelse eller att få fira gudstjänst.

Inga nationella gränser

Migrationsfrågor känner inte några nationella gränser. Kyrkorna i Sverige arbetar genom sitt internationella biståndsarbete för en värld där människor inte behöver fly sina hem. De finns också på plats för humanitära insatser vid flyktingläger och bland utsatta migrantarbetare.

Tron bär på erfarenheter av flyktingskap

Vår kristna tro bär på erfarenheter av exil och flyktingskap. Jesus själv fick som barn uppleva flyktingens öde. Han växte upp i ett ockuperat land, med ett främmande språk och en främmande kultur.Jesus visar genom sina ord och handlingar ett kärlekens exempel; att älska sin nästa och att särskilt se till de fattiga, de maktlösa och de diskriminerade. I Nya testamentet formuleras den radikala jämlikhetstanken att ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.” (Gal 3:28)
 

Luleå stift vill

  • verka för att församlingarna i stiftet är välkomnande och inkluderande, att de är öppna för främlingen och tar deras materiella, sociala och andliga behov på allvar.
  • aktivt medverka i samhällsdebatten och i det politiska påverkansarbetet för ett humant, välkomnande och inkluderande samhälle.

Kontaktperson

Lena Lindström

Lena Lindström

Luleå stift

Stiftsdiakon