Foto: Emma Berkman, Luleå stift

Biskopen

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.

Be för sommaren tillsammans med biskop Åsa Nyström

I sin sommarfilm bjuder biskop Åsa Nyström in dig som tittar att be tillsammans med henne. För sommar, balans, Skapelsen, barn och unga, ensamma och utsatta. För fred, gudstjänster och mötesplatser. Bönen är inspelad på Lulviksbadet i Luleå.

Nord-nordiska biskopar fördömer den ryska invasionen i Ukraina

De fem biskoparna i norra Finland, Sverige och Norge har tillsammans skrivit ett uttalande med anledning av kriget i Ukraina.

Bön för fred i Ukraina

Biskop Åsa Nyström delar en bön för Ukraina i en tid av ofred och lidande.

Åsa Nyström började sin prästgärning i EFS 1982 och mottogs i Luleå stift som präst i Svenska kyrkan 1991. Hon har tidigare arbetat som studierektor och lärare i ledarskap vid Pastoralinstitutet i Uppsala samt utvecklingssekreterare vid Svenska kyrkans församlingsförbund, med fokus på chefs- och ledarskapsutveckling.

Senast har hon arbetat som stiftsadjunkt för ledarstöd vid Uppsala stift. Hon har också varit  lärare och kursansvarig för chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan.

Åsa har varit chefredaktör för tidningen Budbäraren. Hon har varit lärare och utbildningsledare vid Johannelunds teologiska institut. Hon har också arbetat i församling som pedagog, kantor och präst. Åsa har suttit med i utredningen om obligatorisk kyrkoherdeutbildning och har skrivit samt varit medförfattare i ett antal böcker, bland annat i ”Idealitet som utmanar”. 

Biskopens valspråk och vapen

”'Gud verkar i er.' Det är jag övertygad om. Det ser jag när kärlek, omsorg, mod och tro växer."

Biskopens uppdrag

Biskopens uppgift är att i ord och handling förkunna evangelium så att Guds kärlek blir synlig i världen. Uppgiften är också att vara andlig ledare i stiftet med ett särskilt ansvar för stiftets präster och diakoner.

Codex ethicus

Codex ethicus vill förtydliga livet i vigningstjänsten till stöd och hjälp i de utmaningar som präster och diakoner ställs inför. Denna version utfärdades av biskop Åsa Nyström i april 2019.

En biskops kläder

Biskoparna i Svenska kyrkan har särskilda kläder – lila skjorta och ett guldkors i kedja runt halsen. Vid gudstjänster har de också mitra, kräkla och biskopskåpa. Här kan du se plaggen och läsa mer om hur de används och vad de symboliserar.

Nyheter om biskopen

Åsa Nyström leder kyrkomötets inledningsgudstjänst

Publicerad:

När kyrkomötet åter samlas i Uppsala den 4–7 oktober leds inledningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka av Åsa Nyström, biskop i Luleå stift.

Återbördandeceremoni i Arjeplog

Publicerad:

Den 9 september medverkade biskop Åsa Nyström vid ett återbördande av kvarlevorna av två samiska män på Arjeplogs kyrkogråd. – Det blev en värdig och fin ceremoni. Att vi stod där tillsammans; anhöriga, sameföreningen, kyrkan och muséerna, är oerhört värdefullt. Förståelsen för historiens övergrepp blir konkret, samtidigt som viljan att nu ställa tillrätta också blir tydlig, säger biskop Åsa Nyström.

Be för sommaren tillsammans med biskop Åsa Nyström

Publicerad:

I sin sommarfilm bjuder biskop Åsa Nyström in dig som tittar att be tillsammans med henne. För sommar, balans, Skapelsen, barn och unga, ensamma och utsatta. För fred, gudstjänster och mötesplatser. Bönen är inspelad på Lulviksbadet i Luleå.

Bishop Graham på besök i Luleå stift

Publicerad:

Bishop Graham Usher, Norwichs stift i England, är på besök i Luleå stift. Det är hans första besök sedan han vigdes 2019. Han reser tillsammans med biskopskaplanen Sally Theakston, från Umeå i söder till Kiruna i norr.

Luleå stift har välkomnat nya medarbetare i Svenska kyrkan

Publicerad:

På pingstdagen den 5 juni vigdes sju diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Vid samma tillfälle mottogs också en finsk diakon, och de som vigts till diakoner och präster under pandemin välkomnades.