Foto: Luleå stift

Frälsarkransen i samiskt material

Det här är historien om hur Frälsarkransen i samiskt material växte fram.

Sedan år 2006 har det funnits en önskan i Luleå stift om att tillverka Frälsarkransen i samiskt material att användas under samiskt konfirmandläger. I samtal mellan stiftsadjunkt Birgitta Simma och biskop emeritus Martin Lönnebo, upphovsman till Frälsarkransen, uttryckte han sin glädje över förslaget. Inför samiskt konfirmandläger i Jäckvik 2008 fick stiftspedagog Åsa Wiik Sandlund tillstånd från Verbum förlag att göra 60 exemplar av Frälsarkransen i samiskt material. Därefter satte funderingarna igång kring hur kransen kunde utformas.  

Traditionella material
Det var ledarna för lägret, Birgitta Simma, Ritvaelsa Seppälä och Åsa Wiik Sandlund, som arbetade fram den första utformningen av Frälsarkransen i samiskt material. Pärlorna är gjorda i ull, renhorn, silver, glas och björk.

Ullpärlorna växte fram efter en idé från Birgitta Simmas mor, som brukade göra små ullpärlor i de slöjdalster hon tillverkade. Efter en del försök lyckades Åsa Wiik Sandlund arbeta fram en ullpärla som efter tovning i maskin kunde hålla för de påfrestningar som kan bli under ett långt konfirmandläger.

Renhorn och björk
Tystnadspärlorna är gjorda i renhorn och de röda Kärlekspärlorna i björk färgas med alspån. Doppärlan görs i glas efter en idé av Ritvaelsa Seppälä och Åsa Wiik Sandlund, för att få med alla de samiska färgerna i kransen. Gudpärlan och Jagpärlan är i silver, och övriga pärlor i ull. Sedan 2008 har två pärlor förändrats: Ökenpärlan och Nattens pärla görs numera i renskinn respektive svart sten.

Kontextuellt konfirmandarbete
Frälsarkransarna är ett gott redskap för konfirmandarbetet med samiska konfirmander, då det blir en naturlig koppling som sker mellan samisk kontext och kristen tro på ett sätt som ligger nära konfirmandens sammanhang.

Luleå stift har fått tillstånd av Verbum förlag att göra ett begränsat antal kransar till det samiska konfirmandlägret.

"Böckerna om Frälsakransen ges ut av Verbum AB. Du hittar dem på www.verbum.se FrälsarkransenTM Verbum AB".

Fakta

Strandsatt på en liten ö i Grekland utformade biskop emeritus Martin Lönnebo en Frälsarkrans med 18 pärlor. Syftet med Frälsarkransen är att få människor att stanna upp och få en närmare kontakt med Gud.