Foto: Luleå stift

Frälsarkransen i samiskt material

Det här är historien om hur Frälsarkransen i samiskt material växte fram.

Sedan år 2006 har det funnits en önskan i Luleå stift om att tillverka Frälsarkransen i samiskt material att användas under samiskt konfirmandläger. I samtal mellan stiftsadjunkt Birgitta Simma och biskop emeritus Martin Lönnebo, upphovsman till Frälsarkransen, uttryckte han sin glädje över förslaget. Inför samiskt konfirmandläger i Jäckvik 2008 fick stiftspedagog Åsa Wiik Sandlund tillstånd från Verbum förlag att göra 60 exemplar av Frälsarkransen i samiskt material. Därefter satte funderingarna igång kring hur kransen kunde utformas.  

Frälsarkransen i samiskt material tar form

Det var ledarna för lägret, Birgitta Simma, Ritvaelsa Seppälä och Åsa Wiik Sandlund, som arbetade fram den första utformningen av Frälsarkransen i samiskt material. Pärlorna är till att börja med gjorda i ull, renhorn, silver, glas och björk. Härnösands stift delade ansvaret vartannat år för de samiska konfirmandlägren och fanns med i fortsatt utformning av kransen. På initiativ av konfirmandkonsulent Britt-Marie Frisell, byttes två av ullpärlorna ut mot materialen renskinn och sten, till lägret i Vålådalen 2009.

Traditionella material

Ullpärlorna (uppståndelsepärlan, hemlighetspärlorna samt bekymmerslöshetspärlan) växte fram efter en idé från Birgitta Simmas mor, som brukade göra små ullpärlor i de slöjdalster hon tillverkade. Efter en del försök lyckades Åsa Wiik Sandlund arbeta fram en ullpärla som efter tovning i maskin kunde hålla för de påfrestningar som kan bli under ett långt konfirmandläger. Dessa gjordes under en period för hand av bl.a. samer i stiftens dåvarande samiska arbetsgrupper, som i tillverkningen lägger in sina förböner för konfirmanderna, i pärlorna. På senare år har Ritvaelsa Seppälä och Åsa Wiik Sandlund tillverkat dessa. Från 2024 verkar vi för att konfirmandernas anhöriga ska involveras och som en inledning har en konfirmandmamma år 2024 tillverkat bekymmerslöshetspärlan.

Tystnadspärlorna är gjorda i renhorn och de röda Kärlekspärlorna i björk som färgas med alspån. Under ett antal år har dessa tillverkats av Nils-Johan Labba och år 2024 har de tillverkats av Johan Blind.

Doppärlan görs i glas av glaskonstnären Lena Sandberg Johansson efter en idé av Ritvaelsa Seppälä och Åsa Wiik Sandlund, för att få med alla de samiska färgerna i kransen. 

Gudspärlan och Jagpärlan är i silver och tillverkas sedan 2024 av Carola Skum.

Sedan 2008 har två pärlor förändrats: Ökenpärlan görs i renskinn, efter en idé av Karin Renberg Rihpa från Funäsdalen och tillverkades till en början av bland andra Anne-Marie Byström, mor till Britt-Marie Frisell. Numera tillverkas ökenpärlan av ledare på samiskt konfirmationsläger under respektive år.

Nattens pärla görs i svart sten och tillverkades av Jokkmokk sten efter en idé av Britt-Marie Frisell. Denna tas numera fram i samarbete med Carola Skum.

Kontextuellt konfirmandarbete

Frälsarkransarna i samiskt material  är ett gott redskap för konfirmandarbetet med samiska konfirmander, då det blir en naturlig koppling som sker mellan samisk kontext och kristen tro på ett sätt som ligger nära konfirmandens sammanhang.

Luleå stift har fått tillstånd av Verbum förlag att göra ett begränsat antal kransar till det samiska konfirmandlägret.

"Böckerna om Frälsakransen ges ut av Verbum AB. Du hittar dem på www.verbum.se FrälsarkransenTM Verbum AB".

Fakta

Strandsatt på en liten ö i Grekland utformade biskop emeritus Martin Lönnebo en Frälsarkrans med 18 pärlor. Syftet med Frälsarkransen är att få människor att stanna upp och få en närmare kontakt med Gud. Läs mer om Frälsarkransen (Linköpings stift).