Foto: Västerbottens museum

Mötesplatser Umeå

Januari

  • 25/1 Café Station kl 12:30. Tecknspråkscafé. Carina Sehlström
  • 31/1 Församlingsgården kl 18:00. Vad som ger livet hopp. Teckenspråkstolkad föreläsning av Lars Björklund, präst, poet och författare. Carina Sehlström.

FEBRUARI

  • 10/2 Församlingsgården kl 11:00. Gudstjänst därefter kyrksoppa. Carina Sehlström.
  • 16/2 Café Station kl 12:30. Tecknspråkscafé. Carina Sehlström
  • 22/2 Församlingsgården kl 17:00. After Work och ungdomsgrupp. Carina Sehlström
  • 24/2 Umeå stads kyrka kl 14:00. Skrivtolkad Gudstjänst. Carina Sehlström