Foto: Ola Johansson Luleå stift

Biskopar i Luleå stift

Biskopar i kronologisk ordning från Luleå stifts inrättande 1904

  • Olof Bergqvist 1904 – 1937
  • Bengt Jonzon 1937 – 1956
  • Ivar Hylander 1956 –1966
  • Stig Hellsten 1966 – 1980
  • Olaus Brännström 1980 – 1986
  • Gunnar Weman 1986 – 1993
  • Rune Backlund 1993 – 2002 (Till höger på bilden ovan)
  • Hans Stiglund 2002 – 2018 (Till vänster på bilden ovan)
  • Åsa Nyström 2018 - (I mitten på bilden ovan)