Hans Stiglund har varit biskop sedan 2002.
Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Om biskop emeritus Hans Stiglund

Hans Stiglund är född 1955 och har sina rötter i Haparanda, alldeles vid finska gränsen: "Jag är uppvuxen i ett gränsland, det har påverkat mitt liv och min kristna tro."

Att få växa upp vid den svenska sidan av Torneälven har för mig inneburit att jag redan som liten fick göra mina upptäcktsfärder in i ett annat land, säger biskopen.
   Uppväxten vid en gräns gör att biskop Hans är flerspråkig, han behärskar både finska och meänkieli förutom svenska, engelska och tyska.

BIBELNS TILLTAL AVGÖRANDE

Som ung började han vara med i församlingens ungdomsarbete och åkte med på ungdomsläger.
   – Det var på dessa läger jag mötte en förkunnelse som vände upp och ner på min värld och öppnade mina ögon för kyrka och kristen tro. Bibelordets tilltal rakt in i våra liv har sedan dess varit av avgörande betydelse i min kristna tro.

Jag mötte en förkunnelse som vände upp och ner på min värld 

STUDIER OCH TJÄNSTER

Hans Stiglund genomförde teologiska studier vid Uppsala universitet år 1974–1980 och prästvigdes 1980. Han har arbetat som präst i Forshälla pastorat, Göteborgs stift (1980–1987), vikarierande kyrkoadjunkt i Överluleå pastorat, Luleå stift (1981–1982), kyrkoherde i Pajala församling, Luleå stift (1987–1991), kyrkoherde i Nedertorneå-Haparanda församling, Luleå stift (1991–2002) samt kontraktsprost (1993–2002).

STIFTETS ÅTTONDE BISKOP

I juni 2002 vigdes Hans Stiglund till biskop i Luleå stift, den åttonde i ordningen sedan stiftet bildades 1904. Hans Stiglund var ledamot av Migrationsverkets etiska råd 2006–2011. Han är författare till boken ”Gränslandet” som utkom 2013. I maj 2018 togs ett högtidligt avsked då Hans Stiglund la ner biskopsstaven vid en gudstjänst i Luleå domkyrka.

Gud med oss

Biskop Hans Stiglunds valspråk är "Gud är med oss", hämtat från Jesaja i Bibeln. Biskopsvapnet innehåller tre symboler.