Högtidligt avsked i domkyrkan

Nyhet Publicerad

Den 26 maj lade biskop Hans Stiglund ner biskopsstaven vid en gudstjänst i Luleå domkyrka och avslutade därmed sitt uppdrag som biskop i Luleå stift.

Det var många som kom för att delta i den högtidliga – och lite vemodiga – gudstjänsten i domkyrkan.
   Biskop Hans Stiglund inledde med orden som varit hans valspråk:
   – Gud med oss! De orden har jag tjänat som biskop. 
   – Var möter Gud oss mer än i livet? I livet där allt händer. I livet med dess skörhet och svaghet, just där möter han oss. Gud talar till oss inifrån livet själv och säger att ingen enda människa är bortglömd av Gud. Det är inte farligt att bli berörd av Gud. Det är inte farligt att bli så genomlyst att man ser sina brister och sprickor. Det hjälper oss till klarsyn över livet, sa han också. Var inte rädd, säger Gud! Jag vill vandra med dig.
   Han fortsatte sedan predikan med att tala om hoppet:
   – Hoppet är vårt uppdrag, kära vänner. Vi får vara hoppets budbärare. Han uppmanade församlingen att tala om livet. Ju mer vi börjar tala om livet och dela sorger och glädjeämnen med varandra, desto tydligare kommer vi att upptäcka att barnet föds mitt ibland oss och evangeliet blir synligt.

Emeritikorset

Sedan biskopen lagt av biskopsinsignierna – staven, mitran och korset – överlämnade domprost Charlott Rehnman emeritikorset.

Kyrkkaffe med tal och tack

Efter gudstjänsen var det många som ville tacka biskopen på kyrktrappan. Tacken och talen fortsatte sedan vid det efterföljande kyrkkaffet.