Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är stiftsstyrelsens huvudsakliga beredningsorgan med ansvar för en bredd av områden.

Arbetsutskottet hanterar alla områden, förutom de som hanteras av egendomsutskottet, exempelvis plan för verksamhet och ekonomi samt olika typer av strategiska verksamhetsfrågor kopplat till stiftsorganisationens verksamhet. Från och med denna mandatperiod hanterar utskottet även frågor som rör kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkobyggnadsbidrag.

Arbetsutskottets sammanträden 2023

AU sammanträder digitalt kl. 10.00-15.00 om inget annat anges.

2023

  • 25 januari (fysiskt, Umeå) 
  • 8 mars (fysiskt) 
  • 4 april
  • 1 juni (fysiskt, Umeå)
  • 8 september 
  • 28 september 
  • 28 november 

Ordinarie ledamöter

Åsa Nyström, biskop · ordförande
Titti Ådén · 1:e vice ordförande
Lars-Gunnar Frisk · 2:e vice ordförande
Lennart Åström

Ersättare

Charlott Rehnman, domprost · för biskopen
Ida Nilsson
Bertil Burén
Yvonne Stålnacke