In other languages

About the Diocese of Luleå

The Diocese of Luleå was founded in 1904 and is one of 13 dioceses in the Church of Sweden. More than 523,700 people live here in two counties, Norrbotten and Västerbotten.

Tietoa Luulajan hiippakunnasta

Luulajan hiippakunta perustettiin vuonna 1904, ja se on yksi Ruotsin kirkon 13 hiippakunnasta. Hiippakunnan alueella asuu noin 513 000 ihmistä kahdessa läänissä, Norrbottenissa ja Västerbottenissa.

Julevu stifta birra

Julevu stiffta vuododuváj 1904 jagen ja l akta lågenangålmåt stiftas Svieriga girkkon. Dáppe viessu ienep gå 513 000 ulmutja guovten lenan, Norrbotten ja Västerbotten.

Luulajan hiippakunta

Luulajan hiippakunta perustethiin vuona 1904 ja oon yks Ruottin kirkon 13 hiippakunnista. Täälä assuu rapeat 513 000 ihmistä Västerbottenin ja Norrbottenin läänissä.

Luleju bismagotti birra

Luleju bismagoddi vuođđuduvvui jagi 1904 ja lea okta Ruoŧa girku golbmanuppelohkái bismagottiin. Dás orrot badjelaš 513000 olbmo guovtti leanas, Norrbottenis ja Västerbottenis.

Luleå stift (teckenspråk)

Luleå stift grundades år 1904 och är ett av tretton stift i Svenska kyrkan. Det omfattar en tredjedel av Sveriges yta och här bor drygt 513 000 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.

Kontaktuppgifter och öppettider

E-post

lulea.stift@svenskakyrkan.se

Telefon

0920-26 47 00 (08.00–12.00, 13.00–16.00)

Fax

0920-26 47 70

Postadress

Luleå stift, Box 942, 971 28 Luleå

Besöksadress

Stationsgatan 40 (08.00–12.00, 13.00–15.00)