Foto: Magnus Aronson /IKON

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

Stöd till coronavirusets riskgrupper

Svenska kyrkan och fyra andra stora civila samhällsorganisationer hjälper personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. De samordna sina volontärer runt om i landet med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Mer information finns här (film).

Grupp på Facebook

Teckenspråkig verksamhet i övriga stift