Foto: Kristin Lidell /Ikon

Svenskt teckenspråk i Luleå stift

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

Biskopens adventsfilm på svenskt teckenspråk

Inför första söndagen i advent delar biskop Åsa Nyström en film som tar sin utgångspunkt i den gammaltestamentliga texten, om ett nytt slags kung som ska komma.

Första hjälpen vid sorg - teckenspråk

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer. Förklaras här i en teckenspråkstolkad film.

Böner på teckenspråk

Här kan du se Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på teckenspråk.

Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.

Konfirmation för dig som är teckenspråkig

Konfirmationstiden är en spännande tid. Du får träffa nya kompisar, prata om allt mellan himmel och jord, fundera över frågan om Gud finns och åka på läger tillsammans med teckenspråkiga konfirmander från hela Sverige.

Bibelberättelser på teckenspråk

Ta del av berättelserna om Josef och brunnen, om skapelsen, om Noas ark, Johannes döparen, Jesu födelse – och fler bibeläventyr.

Filmer på teckenspråk

Här finns information om dop, konfirmation, vigsel, begravning och mycket mera på teckenspråk

Händer i kyrkan

Grupp på Facebook

Teckenspråkig verksamhet i övriga stift