Foto: Magnus Aronson /IKON

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

Stöd till coronavirusets riskgrupper

Svenska kyrkan och fyra andra stora civila samhällsorganisationer hjälper personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. De samordna sina volontärer runt om i landet med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Mer information finns här (film).

händer i kyrkan

Grupp på Facebook

Teckenspråkig verksamhet i övriga stift

Annalena Norrman

Annalena Norrman

Luleå stift

Stiftsdiakon

Mer om Annalena Norrman

Mobil/videosamtal; 070-190 25 17. Direkt tal; 0910-725 725