Egendomsutskottet

Egendomsutskottet ansvarar för kapitalförvaltningsfrågor, förvaltade stiftelser och prästlönetillgångarna i Luleå stift.

I ansvaret för prästlönetillgångarna ingår ansvar för bland annat beslut om riktlinjer för styrning av verksamheten, beredning av plan för verksamhet och ekonomi samt uppföljning och granskning.

Egendomsutskottets sammanträden 2022

EU sammanträder kl. 10.00–12.00 om inget annat anges.

  • 7 april, fysiskt i Luleå (10.00–14.00)
  • 8-9 juni (exkursion)
  • 4 oktober, digitalt
  • 14 december, digitalt

Ordinarie ledamöter

Lars Sandberg · ordförande
Sirpa Bäckström
Paavo Ruokojärvi
Rolf Wikman · 1:e vice ordförande
Anders Rålin

Ersättare

Folke Hieta
Ulrika Karlsson
Inger Stenlund
Tomas Lindberg
Ivar Sundström