Egendomsutskottet

Egendomsutskottet ansvarar för kapitalförvaltningsfrågor, förvaltade stiftelser och prästlönetillgångarna i Luleå stift.

I ansvaret för prästlönetillgångarna ingår ansvar för bland annat beslut om riktlinjer för styrning av verksamheten, beredning av plan för verksamhet och ekonomi samt uppföljning och granskning.

Egendomsutskottets sammanträden

EU sammanträder digitalt kl. 09.00–11.00 om inget annat anges.

2024
  • 23 januari
  • 20 februari
  • 15 april
  • 4-5 juni exkursion, fysiskt
  • 25 september
  • 26 november

Ordinarie ledamöter

Lars Sandberg · ordförande
Sirpa Bäckström
Paavo Ruokojärvi
Rolf Wikman · 1:e vice ordförande
Anders Rålin

Ersättare

Folke Hieta
Ulrika Karlsson
Inger Stenlund
Tomas Lindberg
Valentina Asplund